Versjonsmerknader for ICAT 0.6.1

Dette er nytt i ICAT 0.6.1

 • Feilrettinger og ytelsesforbedringer
  • Forbedret videoavspillingsytelse
  • Hindrer at flere forekomster av ICAT lanseres
  • Feil inn/ut begrensning på tidslinjen er fikset
  • Tastatursnarveier som overstyrer feltinnganger er fikset
  • Feiljustering av delt skjerm ved videoeksport er fikset

Hvis du vil laste ned ICAT eller ønsker mer informasjon, kan du gå til https://www.nvidia.com/nb-no/geforce/technologies/icat/