Versjonsmerknader for ICAT 0.5.0

Dette er nytt i ICAT 0.5.0

 • Eksporter video
  • Du kan eksportere videosammenligningen din som en AV1-fil
 • HEVC-støtte
  • Du kan nå legge til videoer i HEVC-format for sammenligning
 • Feilrettinger og ytelsesforbedringer
  • Forbedret ytelse for videoavspilling
  • Flere feilrettinger

Hvis du vil laste ned ICAT eller ønsker mer informasjon, kan du gå til https://www.nvidia.com/nb-no/geforce/technologies/icat/