Versjonsmerknader for ICAT 0.6.17

Dette er nytt i ICAT 0.6.17

  • Feilrettinger og ytelsesforbedringer
    • Løste et problem der justering av start- og stopptider feilaktig ble angitt for videoer med variabel bildefrekvens eller bildefrekvens som ikke er heltall (dvs. 59,97).
    • Løste et problem med brukergrensesnittet i «Eksporter til nettet» der bare ett alternativ ble vist i rullegardinelementene.
    • Løste et problem med brukergrensesnittet der finjusteringsknappen bare kunne angi en positiv forskyvning.
  • Lagt til lokaliseringsstøtte

Hvis du vil laste ned ICAT eller ønsker mer informasjon, kan du gå til https://www.nvidia.com/nb-no/geforce/technologies/icat/