• NVIDIA SHIELD
  • GEFORCE FOUNDERS-KAARTEN, QUADRO-KAARTEN
  • QUADRO SYNC-KAARTEN
  • NVIDIA Jetson-ontwikkelaarskits, Jetson-modules en Tegra SoC's
  • NVIDIA SLI en NVLINK Bruggen

Deze beperkte garantie is een uitgebreidere garantie van de fabrikant, die wettelijke rechten toekent als aanvulling op de wettelijke rechten die zijn bepaald door de consumentenwetgeving van de Europese Unie en de Lidstaten ervan.

Wat dekt deze beperkte garantie?

Alle fabricagefouten of defecten van hardware-onderdelen in jouw SHIELD™ hardwareproduct, samen met alle bijgeleverde accessoires ontvangen bij het hardwareproduct ('Product waarvoor de garantie geldt'), onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden. Voor apart verkochte accessoires geldt de dekking die wordt geboden door de garantie van het accessoire.

Niets in deze garantie heeft invloed op je wettelijke rechten, waaronder je recht om aanspraak te maken op wettelijke garanties met betrekking tot de producten waarvoor de garantie geldt.

Hoelang duurt de garantie?

Deze NVIDIA garantie heeft een duur van twee (2) jaar vanaf de aanschafdatum van het nieuwe product waar de garantie voor geldt ('Garantieperiode') voor een SHIELD™-hardwareproduct en één (1) jaar voor accessoires, waaronder de controller, cover, afstandsbediening en stylus.

Wat doet Nvidia?

NVIDIA repareert het product, of, als reparatie niet redelijkerwijze mogelijk is, vervangt je product waar de garantie voor geldt indien het defect is. Vervangende onderdelen en/of producten zijn alleen gegarandeerd tot het verstrijken van de oorspronkelijke garantieperiode.

Wat dekt deze beperkte garantie niet?

NVIDIA is niet verantwoordelijk voor eventuele interoperabiliteits- of compatibiliteitsproblemen die kunnen ontstaan wanneer er (a) producten, software of opties worden gebruikt die niet geleverd of ondersteund worden door NVIDIA; (b) configuraties worden gebruikt die niet ondersteund, geleverd of goedgekeurd zijn door NVIDIA; (c) onderdelen voor een bepaald systeem worden geïnstalleerd in een systeem van een ander merk of model.

NVIDIA heeft geen verplichtingen onder deze garantie met betrekking tot het volgende: (a) hardware van een product waarvoor garantie geldt dat geen materiaal- of fabricagefouten vertoont; (b) software, games of toepassingen; (c) cosmetische beschadiging; (d) normale slijtage; (e) eenmalig bruikbare of verbruiksonderdelen [tenzij geleverd door NVIDIA en onder garantie]; (f) defecten of schade aan het product met geldige garantie die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan: (1) eventuele wijzigingen, veranderingen, geknoei, reparatie of onderhoud door anderen dan NVIDIA of erkende vertegenwoordigers van dit bedrijf; (2) behandeling, verplaatsing, opslag, installatie, tests, onderhoud of gebruik die niet in overeenstemming zijn met de documentatie van het product waarvoor de garantie geldt; (3) onjuist gebruik, nalatigheid, onzorgvuldigheid, ongevallen of misbruik; (4) software van derden of virussen; of verlies van software of data dat kan optreden tijdens een reparatie of vervanging; (5) brand, morsen van voedsel of vloeistof, externe elektrische storingen of overmacht (zoals, maar niet alleen, bliksem), of elke andere externe factor die buiten onze redelijke controle ligt.

NVIDIA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN PROGRAMMA’S, DATA OF VERWISSELBARE OPSLAGMEDIA. NVIDIA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE TERUGPLAATSING OF HERNIEUWDE INSTALLATIE VAN PROGRAMMA’S OF DATA, BEHALVE DE SOFTWARE DIE DOOR NVIDIA IS GEÏNSTALLEERD BIJ DE VERVAARDIGING VAN HET PRODUCT.

Alvorens een product waarvoor garantie geldt te retourneren voor service, wordt geadviseerd een back-up te maken van de data en vertrouwelijke, eigen of persoonlijke gegevens te verwijderen.

Wat te doen als je een probleem hebt?

Als je een probleem ondervindt of als je denkt dat het product defect is, dien je contact op te nemen met het NVIDIA klantenserviceteam. Wij zullen je helpen om het probleem op te lossen, en als we denken dat het product defect is, zal het NVIDIA klantenserviceteam je adviseren om het product terug te sturen naar de plaats waar je het product hebt aangeschaft, om na te gaan of het product werkelijk defect is. Vervolgens kan een vervangingsprocedure worden gestart. De NVIDIA klantenservice is hier te bereiken, waar je onze knowledgebase kunt doorzoeken voor oplossingen voor veel voorkomende problemen of om te communiceren met ons personeel via de tabbladen 'Stel een vraag' of 'Live Chat'.

Garantiebeperkingen

Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke kopers van de gegarandeerde producten van een door NVIDIA geautoriseerde derde partij of www.nvidia.com; deze garantie geldt niet voor de tweedehandsgebruiker die een gebruikt product aanschaft waarvoor nog garantie geldt.

Hoewel NVIDIA instemt met het repareren of vervangen van een defect product zoals beschreven is in deze garantie, garandeert NVIDIA niet dat de werking van het product waarvoor garantie geldt ononderbroken of foutvrij zal zijn. NVIDIA kan, uitsluitend naar eigen oordeel, nieuwe of gerenoveerde onderdelen of apparaten gebruiken om te voldoen aan de voorwaarden van deze garantie.

Beperking van de aansprakelijkheid

NVIDIA IS VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE JE ONDERVINDT ALS TE VERWACHTEN GEVOLG VAN INBREUK ONZERZIJDS OP DEZE GARANTIE OF ONZE NALATIGHEID, TOT HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUEEL VERLIES OF SCHADE DIE NIET TE VOORZIEN ZIJN.

VERLIES OF SCHADE IS TE VERWACHTEN ALS HET VERLIES OF DE SCHADE EEN VOOR DE HAND LIGGEND GEVOLG WAS VAN ONS FALEN OF ALS WIJ OF JIJ BEDACHT WAREN OP HET VERLIES OF DE SCHADE OP HET MOMENT VAN AANSCHAF VAN HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT.

Toepasselijke wetgeving en jouw rechten

Deze garantie verleent je specifieke wettelijke rechten. Je kunt ook andere rechten hebben, die van land tot land verschillen; deze garantie is hierop niet van invloed.

Deze garantie en alle geschillen die eruit kunnen voortkomen zijn onderhevig aan de wetten van het land waar je woont, en je gaat ermee akkoord dat je je onderwerpt aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land.

Scheidbaarheidsregel. Elk van de paragrafen van deze garantie is afzonderlijk van toepassing. Als een van de paragrafen onwettelijk of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van deze garantie volledig van kracht en effectief. Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op September, 2019.

WAT DEKT DEZE BEPERKTE GARANTIE?
Alle fabricagefouten of defecten van hardware-onderdelen in jouw NVIDIA® grafische kaart, samen met alle bijgeleverde accessoires die je hebt ontvangen (het 'Product waarvoor de garantie geldt'), onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.

Niets in deze garantie heeft invloed op je wettelijke rechten, waaronder je recht om aanspraak te maken op wettelijke garanties met betrekking tot de producten waarvoor de garantie geldt.

HOELANG DUURT DE GARANTIE?
Drie (3) jaar vanaf de aankoopdatum van je nieuwe product waarvoor de garantie geldt (de 'Garantieperiode'). 

WAT ZAL NVIDIA DOEN?
Het product repareren. Of, als reparatie niet mogelijk is, je defecte product vervangen waar de garantie voor geldt. Vervangende onderdelen en/of producten zijn alleen gegarandeerd tot het verstrijken van de oorspronkelijke garantieperiode. 

WAT DEKT DEZE GARANTIE NIET?
Problemen die niet specifiek betrekking hebben op een fabricagefout of falen van hardwareproducten, waaronder, maar niet beperkt tot, problemen veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, overmacht (zoals overstroming), het gebruik van het gegarandeerde product anders dan in overeenstemming met gebruikshandleidingen of andere technische documentatie die met het gegarandeerde product wordt geleverd, of het gebruik van het gegarandeerde product met software die niet met het gegarandeerde product is meegeleverd.

WAT TE DOEN ALS JE EEN PROBLEEM HEBT?
Neem contact op met je plaatselijke distributeur/reseller als je problemen ervaart met het product, of als je denkt dat het product defect is. Indien je het product direct van NVIDIA hebt gekocht, neem dan contact op met het NVIDIA klantenserviceteam. We helpen jou met het oplossen van problemen en leveren een vervangend product indien het product defect blijkt te zijn. De NVIDIA klantenservice is hier te bereiken, waar je onze knowledgebase kunt doorzoeken voor oplossingen voor veel voorkomende problemen of kunt communiceren met ons personeel via de tabbladen 'Stel een vraag' of 'Live Chat': www.nvidia.com/support.  

GARANTIEBEPERKINGEN
Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke kopers van de producten waarvoor de garantie geldt van een door NVIDIA geautoriseerde derde partij of www.nvidia.com; deze garantie geldt niet voor de tweedehandsgebruiker die een gebruikt product aanschaft waarvoor nog garantie geldt.

Jouw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting en aansprakelijkheid van NVIDIA onder deze garantie met betrekking tot enig defect product waarvoor de garantie geldt, is beperkt tot de reparatie of vervanging van een dergelijk product waarvoor de garantie geldt zoals beschreven in deze garantie. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten of rechtsmiddelen, met inbegrip van je recht om het gegarandeerde product te weigeren en/of een verlaging van de betaalde prijs voor een gerechtvaardigd product te ontvangen als we niet in staat zijn om het gegarandeerde product te repareren/te vervangen.

We sluiten op geen enkele manier onze aansprakelijkheid uit of beperken deze waar het onwettig voor ons zou zijn om dit te doen, met inbegrip van:

a)  overlijden of persoonlijk lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of

b)  fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
NVIDIA IS VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE JE ONDERVINDT ALS TE VERWACHTEN GEVOLG VAN INBREUK ONZERZIJDS OP DEZE GARANTIE OF ONZE NALATIGHEID, TOT HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUEEL VERLIES OF SCHADE DIE NIET TE VOORZIEN ZIJN.

VERLIES OF SCHADE IS TE VERWACHTEN ALS HET VERLIES OF DE SCHADE EEN VOOR DE HAND LIGGEND GEVOLG WAS VAN ONS FALEN OF ALS WIJ OF JIJ BEDACHT WAREN OP HET VERLIES OF DE SCHADE OP HET MOMENT VAN AANSCHAF VAN HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JOUW RECHTEN
Deze garantie geef je specifieke wettelijke rechten. Je kunt ook andere rechten hebben, die van land tot land verschillen; deze garantie is hierop niet van invloed.

Deze garantie en alle geschillen die eruit kunnen voortkomen zijn onderhevig aan de wetten van het land waar je woont, en je gaat ermee akkoord dat je je onderwerpt aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land.

Scheidbaarheidsregel. Elk van de paragrafen van deze garantie is afzonderlijk van toepassing. Als een van de paragrafen onwettelijk of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van deze garantie volledig van kracht en effectief. Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op September, 2019.

WAT DEKT DEZE BEPERKTE GARANTIE?
Alle fabricagefouten of defecten van hardware-onderdelen in jouw NVIDIA® Sync-kaart, samen met alle bijgeleverde accessoires die je hebt ontvangen (het 'Product waarvoor de garantie geldt'), onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.

Niets in deze garantie heeft invloed op je wettelijke rechten, waaronder je recht om aanspraak te maken op wettelijke garanties met betrekking tot de producten waarvoor de garantie geldt.

HOELANG DUURT DE GARANTIE?
Drie (3) jaar vanaf de aankoopdatum van je nieuwe product waarvoor de garantie geldt (de 'Garantieperiode'). 

WAT ZAL NVIDIA DOEN?
Het product repareren. Of, als reparatie niet mogelijk is, je defecte product vervangen waar de garantie voor geldt. Vervangende onderdelen en/of producten zijn alleen gegarandeerd tot het verstrijken van de oorspronkelijke garantieperiode. 

WAT DEKT DEZE GARANTIE NIET?
Problemen die niet specifiek betrekking hebben op een fabricagefout of falen van hardwareproducten, waaronder, maar niet beperkt tot, problemen veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, overmacht (zoals overstroming), het gebruik van het gegarandeerde product anders dan in overeenstemming met gebruikshandleidingen of andere technische documentatie die met het gegarandeerde product wordt geleverd, of het gebruik van het gegarandeerde product met software die niet met het gegarandeerde product is meegeleverd.

WAT TE DOEN ALS JE EEN PROBLEEM HEBT?
Neem contact op met je plaatselijke distributeur/reseller als je problemen ervaart met het product, of als je denkt dat het product defect is. Indien je het product direct van NVIDIA hebt gekocht, neem dan contact op met het NVIDIA klantenserviceteam. We helpen jou met het oplossen van problemen en leveren een vervangend product indien het product defect blijkt te zijn. De NVIDIA klantenservice is hier te bereiken, waar je onze knowledgebase kunt doorzoeken voor oplossingen voor veel voorkomende problemen of kunt communiceren met ons personeel via de tabbladen 'Stel een vraag' of 'Live Chat': www.nvidia.com/support

GARANTIEBEPERKINGEN
Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke kopers van de producten waarvoor de garantie geldt van een door NVIDIA geautoriseerde derde partij of www.nvidia.com; deze garantie geldt niet voor de tweedehandsgebruiker die een gebruikt product aanschaft waarvoor nog garantie geldt.

Jouw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting en aansprakelijkheid van NVIDIA onder deze garantie met betrekking tot enig defect product waarvoor de garantie geldt, is beperkt tot de reparatie of vervanging van een dergelijk product waarvoor de garantie geldt zoals beschreven in deze garantie. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten of rechtsmiddelen, met inbegrip van je recht om het gegarandeerde product te weigeren en/of een verlaging van de betaalde prijs voor een gerechtvaardigd product te ontvangen als we niet in staat zijn om het gegarandeerde product te repareren/te vervangen.

We sluiten op geen enkele manier onze aansprakelijkheid uit of beperken deze waar het onwettig voor ons zou zijn om dit te doen, met inbegrip van:

a)  overlijden of persoonlijk lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of

b)  fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.


BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
NVIDIA IS VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE JE ONDERVINDT ALS TE VERWACHTEN GEVOLG VAN INBREUK ONZERZIJDS OP DEZE GARANTIE OF ONZE NALATIGHEID, TOT HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUEEL VERLIES OF SCHADE DIE NIET TE VOORZIEN ZIJN.

VERLIES OF SCHADE IS TE VERWACHTEN ALS HET VERLIES OF DE SCHADE EEN VOOR DE HAND LIGGEND GEVOLG WAS VAN ONS FALEN OF ALS WIJ OF JIJ BEDACHT WAREN OP HET VERLIES OF DE SCHADE OP HET MOMENT VAN AANSCHAF VAN HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JOUW RECHTEN
Deze garantie verleent je specifieke wettelijke rechten. Je kunt ook andere rechten hebben, die van land tot land verschillen; deze garantie is hierop niet van invloed.

Deze garantie en alle geschillen die eruit kunnen voortkomen zijn onderhevig aan de wetten van het land waar je woont, en je gaat ermee akkoord dat je je onderwerpt aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land.

Scheidbaarheidsregel. Elk van de paragrafen van deze garantie is afzonderlijk van toepassing. Als een van de paragrafen onwettelijk of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van deze garantie volledig van kracht en effectief. Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op September, 2019.

WAT DEKT DEZE BEPERKTE GARANTIE?
Alle fabricagefouten of defecten van hardware-onderdelen in jouw Tegra K1, Jetson TK1, Jetson TX1, Jetson TX2, Jetson AGX Xavier of Jetson nano-hardwareproduct, samen met alle bijgeleverde accessoires die je bij het hardwareproduct hebt ontvangen (het 'Product waarvoor de garantie geldt'), onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.

Niets in deze garantie heeft invloed op je wettelijke rechten, waaronder je recht om aanspraak te maken op wettelijke garanties met betrekking tot de producten waarvoor de garantie geldt.

HOELANG DUURT DE GARANTIE?
Behalve zoals hieronder vermeld, geldt deze NVIDIA-garantie voor één (1) jaar vanaf de datum van aankoop van je nieuwe product waarvoor de garantie geldt ('Garantieperiode'). Jetson TX2i-modules en Tegra K1 industriële SoC's hebben een garantieperiode van drie (3) jaar.

WAT ZAL NVIDIA DOEN?
Het product repareren. Of, als reparatie niet mogelijk is, je defecte product vervangen waar de garantie voor geldt. Vervangende onderdelen en/of producten zijn alleen gegarandeerd tot het verstrijken van de oorspronkelijke garantieperiode. 

WAT DEKT DEZE GARANTIE NIET?
NVIDIA garandeert niet dat de werking van het product waarvoor garantie geldt ononderbroken of foutvrij zal zijn. NVIDIA is niet verantwoordelijk voor eventuele interoperabiliteits- of compatibiliteitsproblemen die kunnen ontstaan wanneer er (a) producten, software of opties worden gebruikt die niet ondersteund worden door NVIDIA; (b) configuraties worden gebruikt die niet ondersteund, geleverd of goedgekeurd zijn door NVIDIA; (c) onderdelen voor een bepaald systeem worden geïnstalleerd in een systeem van een ander merk of model. NVIDIA heeft geen garantieverplichting met betrekking tot het volgende: (a) hardware van een product waarvoor garantie geldt dat geen materiaal- of fabricagefouten vertoont; (b) software, games of toepassingen; (c) cosmetische beschadiging; (d) normale slijtage; (e) eenmalig bruikbare of verbruiksonderdelen; (f) defecten of schade aan het product met geldige garantie die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan: (1) eventuele wijzigingen, veranderingen, geknoei, reparatie of onderhoud door anderen dan NVIDIA of erkende vertegenwoordigers van dit bedrijf; (2) behandeling, verplaatsing, opslag, installatie, tests, onderhoud of gebruik die niet in overeenstemming zijn met de documentatie van het product waarvoor de garantie geldt; (3) onjuist gebruik, nalatigheid, onzorgvuldigheid, ongevallen of misbruik; (4) software van derden of virussen; of verlies van software of data dat kan optreden tijdens een reparatie of vervanging; (5) brand, morsen van voedsel of vloeistof, externe elektrische storingen of overmacht (zoals, maar niet alleen, bliksem), of elke andere externe factor.

NVIDIA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN PROGRAMMA’S, DATA OF VERWISSELBARE OPSLAGMEDIA. NVIDIA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE TERUGPLAATSING OF HERNIEUWDE INSTALLATIE VAN PROGRAMMA’S OF DATA, BEHALVE DE SOFTWARE DIE DOOR NVIDIA IS GEÏNSTALLEERD BIJ DE VERVAARDIGING VAN HET PRODUCT.

Alvorens een product waarvoor garantie geldt te retourneren voor service, wordt geadviseerd een back-up te maken van de data en vertrouwelijke, eigen of persoonlijke gegevens te verwijderen.

WAT TE DOEN ALS JE EEN PROBLEEM HEBT?
Als je een probleem ondervindt of als je denkt dat het product defect is, dien je contact op te nemen met het NVIDIA klantenserviceteam. We helpen jou met het oplossen van problemen en leveren een vervangend product indien het product defect blijkt te zijn. De NVIDIA klantenservice is hier te bereiken, waar je onze knowledgebase kunt doorzoeken voor oplossingen voor veel voorkomende problemen of om te communiceren met ons personeel via de tabbladen 'Stel een vraag' of 'Live Chat': www.nvidia.com/support.

GARANTIEBEPERKINGEN
Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke kopers van de producten waarvoor de garantie geldt van een door NVIDIA geautoriseerde derde partij of www.nvidia.com; deze garantie geldt niet voor de tweedehandsgebruiker die een gebruikt product aanschaft waarvoor nog garantie geldt.

Jouw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting en aansprakelijkheid van NVIDIA onder deze garantie met betrekking tot enig defect product waarvoor de garantie geldt, is beperkt tot de reparatie of vervanging van een dergelijk product waarvoor de garantie geldt zoals beschreven in deze garantie. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten of rechtsmiddelen, met inbegrip van je recht om het gegarandeerde product te weigeren en/of een verlaging van de betaalde prijs voor een gerechtvaardigd product te ontvangen als we niet in staat zijn om het gegarandeerde product te repareren/te vervangen.

We sluiten op geen enkele manier onze aansprakelijkheid uit of beperken deze waar het onwettig voor ons zou zijn om dit te doen, met inbegrip van:

a)     overlijden of persoonlijk lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of

b)     fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.


BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
NVIDIA IS VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE JE ONDERVINDT ALS TE VERWACHTEN GEVOLG VAN INBREUK ONZERZIJDS OP DEZE GARANTIE OF ONZE NALATIGHEID, TOT HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUEEL VERLIES OF SCHADE DIE NIET TE VOORZIEN ZIJN.

VERLIES OF SCHADE IS TE VERWACHTEN ALS HET VERLIES OF DE SCHADE EEN VOOR DE HAND LIGGEND GEVOLG WAS VAN ONS FALEN OF ALS WIJ OF JIJ BEDACHT WAREN OP HET VERLIES OF DE SCHADE OP HET MOMENT VAN AANSCHAF VAN HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JOUW RECHTEN
Deze garantie verleent je specifieke wettelijke rechten. Je kunt ook andere rechten hebben, die van land tot land verschillen; deze garantie is hierop niet van invloed.

Deze garantie en alle geschillen die eruit kunnen voortkomen zijn onderhevig aan de wetten van het land waar je woont, en je gaat ermee akkoord dat je je onderwerpt aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land.

Scheidbaarheidsregel. Elk van de paragrafen van deze garantie is afzonderlijk van toepassing. Als een van de paragrafen onwettelijk of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van deze garantie volledig van kracht en effectief. Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op september, 2019.

WAT DEKT DEZE BEPERKTE GARANTIE?
Alle fabricagefouten of defecten van hardware-onderdelen in jouw NVIDIA® SLI- en NVLink-bruggen, samen met alle bijgeleverde accessoires die je hebt ontvangen (het 'Product waarvoor de garantie geldt'), onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.

Niets in deze garantie heeft invloed op je wettelijke rechten, waaronder je recht om aanspraak te maken op wettelijke garanties met betrekking tot de producten waarvoor de garantie geldt.

HOELANG DUURT DE GARANTIE?
Drie (3) jaar vanaf de aankoopdatum van je nieuwe product waarvoor de garantie geldt (de 'Garantieperiode'). 

WAT ZAL NVIDIA DOEN?
Het product repareren. Of, als reparatie niet mogelijk is, je defecte product vervangen waar de garantie voor geldt. Vervangende onderdelen en/of producten zijn alleen gegarandeerd tot het verstrijken van de oorspronkelijke garantieperiode. 

WAT DEKT DEZE GARANTIE NIET?
Problemen die niet specifiek betrekking hebben op een fabricagefout of falen van hardwareproducten, waaronder, maar niet beperkt tot, problemen veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, overmacht (zoals overstroming), het gebruik van het gegarandeerde product anders dan in overeenstemming met gebruikshandleidingen of andere technische documentatie die met het gegarandeerde product wordt geleverd, of het gebruik van het gegarandeerde product met software die niet met het gegarandeerde product is meegeleverd.

WAT TE DOEN ALS JE EEN PROBLEEM HEBT?
Neem contact op met je plaatselijke distributeur/reseller als je problemen ervaart met het product, of als je denkt dat het product defect is. Indien je het product direct van NVIDIA hebt gekocht, neem dan contact op met het NVIDIA klantenserviceteam. We helpen jou met het oplossen van problemen en leveren een vervangend product indien het product defect blijkt te zijn. De NVIDIA klantenservice is hier te bereiken, waar je onze knowledgebase kunt doorzoeken voor oplossingen voor veel voorkomende problemen of kunt communiceren met ons personeel via de tabbladen 'Stel een vraag' of 'Live Chat': www.nvidia.com/support

GARANTIEBEPERKINGEN
Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke kopers van de producten waarvoor de garantie geldt van een door NVIDIA geautoriseerde derde partij of www.nvidia.com; deze garantie geldt niet voor de tweedehandsgebruiker die een gebruikt product aanschaft waarvoor nog garantie geldt.

Jouw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting en aansprakelijkheid van NVIDIA onder deze garantie met betrekking tot enig defect product waarvoor de garantie geldt, is beperkt tot de reparatie of vervanging van een dergelijk product waarvoor de garantie geldt zoals beschreven in deze garantie. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten of rechtsmiddelen, met inbegrip van je recht om het gegarandeerde product te weigeren en/of een verlaging van de betaalde prijs voor een gerechtvaardigd product te ontvangen als we niet in staat zijn om het gegarandeerde product te repareren/te vervangen.

We sluiten op geen enkele manier onze aansprakelijkheid uit of beperken deze waar het onwettig voor ons zou zijn om dit te doen, met inbegrip van:

a)  overlijden of persoonlijk lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of

b)  fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.


BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
NVIDIA IS VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE JE ONDERVINDT ALS TE VERWACHTEN GEVOLG VAN INBREUK ONZERZIJDS OP DEZE GARANTIE OF ONZE NALATIGHEID, TOT HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUEEL VERLIES OF SCHADE DIE NIET TE VOORZIEN ZIJN.

VERLIES OF SCHADE IS TE VERWACHTEN ALS HET VERLIES OF DE SCHADE EEN VOOR DE HAND LIGGEND GEVOLG WAS VAN ONS FALEN OF ALS WIJ OF JIJ BEDACHT WAREN OP HET VERLIES OF DE SCHADE OP HET MOMENT VAN AANSCHAF VAN HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JOUW RECHTEN
Deze garantie verleent je specifieke wettelijke rechten. Je kunt ook andere rechten hebben, die van land tot land verschillen; deze garantie is hierop niet van invloed.

Deze garantie en alle geschillen die eruit kunnen voortkomen zijn onderhevig aan de wetten van het land waar je woont, en je gaat ermee akkoord dat je je onderwerpt aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land.

Scheidbaarheidsregel. Elk van de paragrafen van deze garantie is afzonderlijk van toepassing. Als een van de paragrafen onwettelijk of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van deze garantie volledig van kracht en effectief. Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op September, 2019.