Licență pentru utilizarea software-ului NVIDIA de către clienți

NOTIFICARE IMPORTANTĂ – CITEȘTE CU ATENȚIE: Această licență pentru utilizarea software-ului NVIDIA de către clienți („LICENȚA”) este acordul care guvernează utilizarea software-ului care aparține NVIDIA Corporation și filialelor sale („NVIDIA”) care poate fi descărcat de aici, inclusiv a software-ului pentru computer și a materialelor tipărite asociate („SOFTWARE”). Prin descărcarea, instalarea, copierea sau utilizarea SOFTWARE-ULUI, accepți să respecți toți termenii LICENȚEI. Dacă nu ești de acord cu termenii acestei LICENȚE, nu descărca SOFTWARE-UL.

PREAMBUL

    Utilizarea produselor NVIDIA necesită trei elemente: SOFTWARE-UL, hardware-ul plăcii grafice și un computer personal. SOFTWARE-UL este protejat de legile privind drepturile de autor, de tratatele internaționale privind drepturile de autor, precum și de alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. SOFTWARE-UL nu este vândut, ci în schimb este acordat sub licență numai pentru utilizare, în conformitate strictă cu prezentul document. Hardware-ul este protejat de brevete și este vândut, dar această LICENȚĂ nu acoperă această vânzare, deoarece nu este neapărat necesară vânzarea acestuia sub formă de pachet împreună cu SOFTWARE-UL. Prezenta LICENȚĂ stabilește termenii și condițiile numai pentru LICENȚA SOFTWARE-ULUI.

1. DEFINIȚII

    1.1 Clientul. Clientul înseamnă entitatea sau persoana care descarcă SOFTWARE-UL.

2. ACORDAREA LICENȚEI

    2.1 Drepturile și limitările acordării. Prin prezenta, NVIDIA acordă Clientului următorul drept neexclusiv și netransferabil de a utiliza SOFTWARE-UL, cu următoarele limitări:

        2.1.1 Drepturile. Clientul poate instala și utiliza mai multe copii ale SOFTWARE-ULUI pe un computer partajat sau simultan pe computere diferite și poate efectua mai multe backupuri ale SOFTWARE-ULUI, exclusiv pentru utilizarea acestora de către Client în cadrul companiei sale. „Companiei” înseamnă utilizarea individuală de către Client sau orice entitate juridică (cum ar fi o corporație sau o universitate) și filialele deținute de aceasta în procent mai mare de cincizeci la sută (50%).

        2.1.2 Excepție Linux/FreeBSD. Fără a lua în considerare termenii Secțiunii 2.1.1 de mai sus, SOFTWARE-UL creat special pentru utilizarea cu sistemele de operare Linux sau FreeBSD sau cu alte sisteme de operare derivate din codul sursă pentru aceste sisteme de operare, poate fi copiat și redistribuit, cu condiția ca fișierele binare ale acestuia să nu fie modificate în niciun fel (cu excepția dezarhivării fișierelor arhivate).

        2.1.3 Limitări.

            Nu este permisă ingineria inversă. Clientul nu are permisiunea de a efectua inginerie inversă, de a decompila sau de a dezasambla SOFTWARE-UL și nici de a încerca să obțină codul sursă în orice mod.

            Nu este permisă separarea componentelor. SOFTWARE-UL este licențiat ca produs unic. Părțile sale componente nu pot fi separate pentru utilizare pe mai mult de un computer și nici nu pot fi utilizate separat de celelalte părți.

            Nu este permisă închirierea. Clientul nu poate închiria sau împrumuta SOFTWARE-UL altei persoane.

3. REZILIEREA

    Această LICENȚĂ va înceta automat în cazul în care Clientul nu respectă oricare dintre termenii și condițiile prezentate. În astfel de cazuri, Clientul trebuie să distrugă toate copiile SOFTWARE-ULUI și toate părțile componente ale acestuia.

    Suspendare defensivă. În cazul în care Clientul începe sau participă la orice procedură juridică împotriva NVIDIA, atunci NVIDIA poate, la libera sa alegere, să suspende sau să rezilieze toate licențele și orice alte drepturi oferite în baza prezentei LICENȚE pe parcursul unor astfel de proceduri juridice.

4. DREPTURILE DE AUTOR

    NVIDIA sau furnizorii săi dețin toate drepturile și titlurile de proprietate intelectuală pentru și asupra SOFTWARE-ULUI (inclusiv, dar fără limitare, toate imaginile, fotografiile, animațiile, videoclipurile, materialele audio, muzica, textul și alte informații încorporate în SOFTWARE), materialele tipărite însoțitoare și toate copiile SOFTWARE-ULUI. SOFTWARE-UL este protejat prin legile privind drepturile de autor și prin prevederile din tratatele internaționale. În consecință, Clientul trebuie să trateze SOFTWARE-UL ca pe orice alt material protejat prin drepturi de autor, cu excepția cazului în care se permite în alt mod conform prezentei LICENȚE și să facă o singură copie a SOFTWARE-ULUI numai în scop de siguranță sau pentru arhivare.

5. LEGEA APLICABILĂ

    Prezenta LICENȚĂ va fi considerată ca fiind redactată și va fi interpretată conform legilor Statului Delaware. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri este respinsă în mod expres.

6. RENUNȚAREA LA GARANȚII ȘI LIMITĂRILE RĂSPUNDERII

    6.1 Fără garanții. SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA ATARE” ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, IAR NVIDIA ȘI FURNIZORII SĂI RENUNȚĂ LA TOATE GARANȚIILE, EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, ASOCIATE SAU CARE DECURG DIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE, DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU TITLU. Fără a limita prevederile de mai sus, ești singurul (singura) responsabil(ă) pentru stabilirea și verificarea faptului că SOFTWARE-UL obținut și instalat de către tine are versiunea corespunzătoare pentru placa grafică, sistemul de operare și hardware-ul computerului tău.

    6.2 Fără răspundere pentru daunele pe cale de consecință. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NVIDIA SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIO DAUNĂ SPECIALĂ, ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR COMPANIEI, PIERDEREA DE DATE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDEREA INFORMAȚIILOR REFERITOARE LA AFACERE SAU ORICE PIERDERE PECUNIARĂ) CARE DECURG DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI, CHIAR DACĂ NVIDIA A FOST INFORMATĂ DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

7. ACTUALIZĂRI DE SISTEM

    7.1 Prin prezentul document, Clientul este de acord și admite că SOFTWARE-UL poate accesa și colecta informații despre sistemul Clientului, care nu pot fi utilizate pentru identificarea acestuia ca persoană, îl poate actualiza sau configura pentru a-l optimiza în mod corespunzător pentru utilizarea împreună cu SOFTWARE-UL. În măsura în care Clientul utilizează SOFTWARE-UL, acesta își exprimă, prin prezentul document, acordul pentru toate cele de mai sus și declară și garantează despre Client că are dreptul de a acorda un astfel de consimțământ. În plus, Clientul acceptă că este responsabil în mod exclusiv pentru păstrarea backupurilor datelor și punctelor de restaurare ale sistemului pentru sistemul Clientului și că NVIDIA nu va avea nicio răspundere pentru vreo daună sau pierdere a sistemului Clientului (incluzând pierderea datelor sau a accesului la acesta) care decurge din sau referitoare la (a) orice modificări ale configurației, setărilor aplicației, variabilelor de mediu, registry, driverelor, BIOS-ului sau ale altor atribute ale sistemului Clientului (sau oricare parte a sistemului) inițiate prin SOFTWARE; sau (b) instalarea oricărui SOFTWARE sau a corecțiilor de software ale unor părți terțe inițiate prin serviciul de actualizare NVIDIA. SOFTWARE-UL poate să conțină linkuri către site-uri web și servicii. Te încurajăm să consulți declarațiile de confidențialitate de pe site-urile și serviciile pe care alegi să le accesezi, pentru a înțelege cum pot acestea să colecteze, să utilizeze și să permită accesul la informațiile tale personale. NVIDIA nu este răspunzătoare pentru declarațiile de confidențialitate sau practicile de pe site-urile și serviciile controlate de alte companii sau organizații.

    7.2 Înregistrare și informații despre Client. Clientul declară și garantează că informațiile pe care le-a furnizat, care nu pot fi utilizate pentru a-l identifica pe acesta ca persoană, în asociere cu înregistrarea sa pentru SOFTWARE sunt complete și exacte. De asemenea, Clientul recunoaște că, din când în când, NVIDIA poate colecta, utiliza și dezvălui astfel de informații despre Client și/sau despre sistemul Clientului în legătură cu SOFTWARE-UL și în conformitate cu politica de confidențialitate NVIDIA, disponibilă la adresa: https://www.nvidia.com/en-gb/about-nvidia/privacy-policy/. În cazul în care Clientul nu dorește ca SOFTWARE-UL să furnizeze actualizări de sistem, după cum este descris în secțiunea 7, acesta trebuie să debifeze opțiunea „Se verifică automat actualizările” din fila „Preferințe” din panoul de control pentru actualizări NVIDIA aplicabil pentru SOFTWARE.

8. DIVERSE

    În cazul în care orice prevedere a acestei LICENȚE este incompatibilă cu legea sau nu poate fi aplicată pe deplin conform legii, o astfel de prevedere va fi limitată în măsura maximă posibilă pentru a putea respecta legea sau pentru a fi aplicate în totalitate prevederile legale. Prezenta LICENȚĂ este acordul final, complet și exclusiv dintre părți cu privire la subiectul de față și înlocuiește toate înțelegerile și acordurile anterioare sau contemporane referitoare la acest subiect, orale sau scrise. Prezenta LICENȚĂ poate fi modificată în scris numai dacă este semnată de către un reprezentant autorizat al NVIDIA. Clientul admite că nu va livra, transfera sau exporta SOFTWARE-UL în nicio țară și nu va utiliza SOFTWARE-UL în niciun mod interzis de United States Bureau of Industry and Security sau de vreo lege, restricție sau reglementare privind exportul.