Bildjämförelse- och analysverktyg (ICAT)

Analysverktyget &för bildjämförelse (ICAT) är en applikation som låter dig jämföra bildkvalitet snabbt och enkelt. Med ICAT behöver du inte ladda professionell redigeringsprogramvara för video- och bildjämförelser.

Ladda helt enkelt upp till fyra videor och bilder åt gången i ICAT, sedan kan du justera, trimma, skapa loopar, panorera och zooma in i fokusområden och justera videouppspelningshastigheten för att få den perfekta jämförelsen.

ICAT fungerar med bildformaten JPEG, PNG eller WEBP och videoformaten MP4 eller WEBM.

Funktioner

Delat skärmläge

Ladda upp till fyra skärmdumpar eller videor för synkroniserad, samtidig visning sida vid sida eller uppspelning i delat skärmläge. Varje skärmdump eller video kommer att delas jämnt över ICAT-fönstret. Zooma och panorera in i fokusområden.

Enkelt skärmläge
Delat skärmläge

Enkelt skärmläge

Ladda upp till två skärmdumpar eller videor som är överlagrade över varandra och använd skjutreglaget för att täcka eller avtäcka varje ström för snabba och enkla A/B-jämförelser, samtidigt som du kan zooma och panorera in i specifika områden.

För mer information kan du läsa vår artikel.