Image Comparison & Analysis Tool (ICAT)

Image Comparison & Analysis Tool (ICAT) är en applikation som låter dig jämföra bildkvalitet snabbt och enkelt. Med ICAT behöver du inte läsa in professionell redigeringsprogramvara för video- och bildjämförelser.

Läs helt enkelt in upp till fyra videor och bilder åt gången i ICAT. Därefter kan du justera, trimma, skapa loopar, panorera och zooma in i fokusområden och justera videouppspelningshastigheten för att få den perfekta jämförelsen.

ICAT fungerar med bildformaten JPEG, PNG eller WEBP och videoformaten MP4 eller WEBM.

Funktioner

Delat skärmläge

Läs in upp till fyra skärmdumpar eller videor för synkroniserad, samtidig visning sida vid sida eller uppspelning i delat skärmläge. Varje skärmdump eller video kommer att delas jämnt över ICAT-fönstret. Zooma och panorera in i fokusområden.

Delat skärmläge
Enkelt skärmläge

Enkelt skärmläge

Läs in upp till två skärmdumpar eller videor som är överlagrade över varandra och använd skjutreglaget för att täcka eller avtäcka varje ström för snabba och enkla A/B-jämförelser, samtidigt som du kan zooma och panorera in i specifika områden.

 

För mer information kan du läsa vår artikel.