Versionsmeddelanden för ICAT 0.6.17

Nyheter i ICAT 0.6.17

  • Buggfixar och prestandaförbättringar
    • Åtgärdade ett problem där justering av start- och stopptider ställdes in fel för videor med variabel bildhastighet eller bildfrekvens utan heltal (t.ex 59,97).
    • Åtgärdade ett problem med användargränssnittet i Exportera till webben där endast ett alternativ visades i rullgardinsmenyn.
    • Åtgärdade ett problem med användargränssnittet där nudge-knappen endast kunde ställa in en positiv offset.
  • Lade till stöd för lokalisering

Gå till https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/technologies/icat/ för att ladda ner ICAT eller för mer information