NÄYTTÖTILOJEN SÄÄTÄMINEN (TARKKUUS, VIRKISTUSTAAJUUS, VÄRITILA)

Voit muuttaa näyttötilaa valitsemalla Asetukset   > Laite > Näyttö ja ääni > Resoluutio ja valitsemalla jonkin suosituista näyttötiloista.   

Dolby Vision -yhteensopivat tilat eivät ole oletusarvoisesti käytössä, mutta ne voi valita tästä.

Jos haluat valita mukautetun näyttötilan, voit avata näyttösi kaikkien käytettävissä olevien tilojen luettelon valitsemalla Asetukset   > Laite > Näyttö ja ääni > Näytön lisäasetukset > Mukautettu näyttötila.

HUOMAUTUS Jos valitset muun virkistystaajuuden kuin 60 Hz, 60 Hz:n taajuutta tukevien sovellusten (Android TV:n aloitusnäkymä, pelit ja 60 Hz:n videot) suorituskyky on tavallista hitaampi.