GeForce Max-Q

STILRENT, SYLTYNT DESIGN

Max-Q-design er en innovativ utforming som gjør det mulig å lage bærbare spill-PC-er som er tynne, raske og stillegående. Den pakker alt det beste med å spille på GeForce inn i et elegant design. Endelig kan du spille med datamaskinen på fanget.

SE HELE VIDEOEN

En innovativ tilnærming til utforming av bærbare PC-er

Å designe for Max-Q er en helhetsfokusert prosess. Alt er bygget for den beste mulige spillopplevelsen på en tynn bærbar spill-PC, fra selve maskinen til brikken, driverne, de termiske og elektriske komponentene med mer.
MER INFORMAJSON

More Performance. Less Noise.

Bedre ytelse. Mindre støy

Akustikken i bærbare PC-er med Max-Q er blant de aller beste av dagens bærbare spill-PC-er og har en målverdi på 40 dBA1 eller bedre.

1 – Målt 25 cm ovenfra ved normal belastning under spilling i vanlig romtemperatur med ISO-7779.

FORHANDLERE

© 2018 NVIDIA Corporation. Med enerett. NVIDIA, NVIDIA-logoen og GeForce er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land. MAX-Q® er et registrert varemerke for Maxim Integrated Products, Inc. Andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker for de respektive selskapene de er knyttet til.

GeForce RTX Max-Q Laptops

GeForce RTX Max-Q Laptop