WARUNKI I POSTANOWIENIA ZESTAWU GEFORCE NOW PC GAME PASS

Oferta specjalna dotyczy wyłącznie nowych płatnych 6-miesięcznych subskrypcji GeForce NOW Ultimate. Oferta specjalna nie ma zastosowania i nie jest oferowana jako dodatek do żadnej innej promocji lub oferty subskrypcji oferowanej przez NVIDIA. Kod zostanie wysłany, gdy subskrypcja zostanie udostępniona osobie z niej korzystającej i rozpocznie się naliczanie opłat. 

Naliczanie opłat za usługę GeForce NOW rozpoczyna się natychmiast po zapisaniu się do dowolnego bieżącego planu subskrypcji. 

W zależności od wybranego planu opłaty za subskrypcję będą naliczane co miesiąc, co pół roku lub co rok. Będą automatycznie odnawiane na podstawie wybranego cyklu rozliczeniowego planu subskrypcji. Subskrypcja zakończy się po jej anulowaniu. Osoby korzystające z subskrypcji usługi GeForce NOW mogą ją anulować w dowolnym momencie i korzystać z niej do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. W momencie zakupu opłata za subskrypcję jest naliczana za cały okres, a anulowanie subskrypcji następuje z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Wszystkie plany subskrypcji podlegają obowiązującym podatkom i opłatom. Karty podarunkowe nie obowiązują w przypadku subskrypcji promocyjnych lub wielomiesięcznych z obniżoną ceną. Są ważne tylko przez podany w miesiącach okres planu subskrypcji wybranego w momencie realizacji kodu. Wydajność usługi oraz czas oczekiwania na rozpoczęcie rozgrywki zależą od możliwości łącza internetowego i/lub innych opóźnień usługi. GeForce NOW korzysta z układów GPU i innych komponentów systemowych klasy serwerowej. Osoby korzystające z usługi mogą zaobserwować różnicę w wydajności w porównaniu z użytkowaniem układu GPU klasy konsumenckiej. Prosimy sprawdzić szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych, aby uzyskać informacje o zgodności poszczególnych urządzeń. Usługa GeForce NOW nie jest dostępna we wszystkich regionach. Wszystkie subskrypcje GeForce NOW podlegają Warunkom korzystania z usługi GeForce NOW oraz Warunkom członkostwa GeForce NOW.

Odbierz do 08/01/2024. Zrealizuj na stronie microsoft.com/redeem do 22/01/2024. Kod PC Game Pass jest ważny wyłącznie dla nowych subskrypcji Xbox Game Pass. Wymagana jest poprawna metoda płatności. Jeśli nie anulujesz subskrypcji, po zakończeniu okresu promocyjnego zostanie naliczona obowiązująca w tym czasie opłata za standardową subskrypcję. Limit: 1 na osobę/konto. Zgodnie z Umową o świadczenie usług firmy Microsoft, warunkami subskrypcji Game Pass i wymaganiami systemowymi dostępnymi pod adresem: xbox.com/subscriptionterms. Dostępne we wszystkich regionach PC Game Pass z wyjątkiem Libii i Rosji. Patrz xbox.com/regions.