Zwiększanie efektywności w logistyce produkcji

Roczna sprzedaż samochodów Grupy BMW podwoiła się w ciągu ostatnich 10 lat i sięga 2,5 mln pojazdów. Wiele modeli samochodów ze średnio setką różnych opcji oznacza, że 99 procent zamówień klientów to wyjątkowe, różne auta. Dziesiątki milionów części płynących każdego dnia od dostawców na całym świecie oznaczają ogromne wyzwanie dla logistyki produkcji. Grupa BMW wybrała nową platformę robotyczną Isaac w celu udoskonalenia swoich fabryk.

Zamówienia klientów

Zamówienia klientów: potęga wyboru

Grupa BMW produkuje 10 tysięcy samochodów każdego dnia. Oferuje 40 modeli samochodów, średnio z setką opcji na samochód, co oznacza 2100 możliwych konfiguracji.

Logistyka produkcji

Logistyka produkcji: wjeżdżają części, wyjeżdżają tace z częściami

Logistyka Grupy BMW odpowiada za dostarczenie 30 milionów części dziennie od 1800 dostawców, do 31 fabryk. 230 tysięcy różnych części jest rozdysponowywanych na tacach, aby każdego dnia wyprodukować 10 tysięcy różnie skonfigurowanych samochodów.

Branża produkcyjna

Produkcja: Just In Time, Just In Sequence

Z linii produkcyjnej Grupy BMW co 56 sekund zjeżdża jeden samochód. Linia działa non-stop i może produkować do 10 różnych samochodów w dowolnej kolejności, z części przybywających dokładnie kiedy i gdzie są potrzebne.

Grupa BMW z oddaniem zapewnia potęgę wyboru swoim klientom – dostosowując różne opcje w różnych pojazdach dla różnych klientów. Produkcja wysoce niestandardowych samochodów z zachowaniem wysokiej jakości, wielu modeli w większej liczbie, na jednej linii produkcyjnej, wymaga zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań obliczeniowych. Nasza współpraca z NVIDIA pozwala dziś rozwijać przyszłość logistyki produkcji i zapewniać radość klientom Grupy BMW na całym świecie.

– Jürgen Maidl, dyrektor ds. logistyki sieci produkcyjnej Grupy BMW

Wykorzystanie przez Grupę BMW platformy robotycznej NVIDIA Isaac do przeobrażenia swojej fabryki jest rewolucyjne. Grupa BMW wprowadza branżę w nową erę fabryk opartych na SI, wykorzystując przełomowe rozwiązania w dziedzinie technologii SI i robotyki, aby stworzyć kolejny poziom wysoce zindywidualizowanej produkcji w systemie Just In Time, Just In Sequence.

– Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny NVIDIA

 

Ten film pokazuje proces od symulacji do wdrożenia na platformach SI NVIDIA. Inteligentne roboty transportowe (STR) i SortBoty Grupy BMW wykorzystują rozwiązania Isaac do obsługi funkcji multimodalnych, obejmujących m.in. planowanie ruchu, wykrywanie obiektów i szacowanie położenia. Roboty pokazane są w oprogramowaniu Isaac Sim na platformie Omniverse, zapewniającej realizm i fizyczne zgodne zachowania, a także podczas pracy w prawdziwej fabryce BMW.

Budowanie robotów z wykorzystaniem platformy NVIDIA Isaac

Grupa BMW wdrożyła kompleksowy system oparty na technologiach NVIDIA, z robotami logistycznymi opracowanymi z wykorzystaniem jednej architektury oprogramowania, które uruchomiono na otwartej platformie oprogramowania robotycznego NVIDIA Isaac. Roboty nawigacyjne autonomicznie transportują części, podczas gdy roboty manipulacyjne wybierają i układają części. Technologię NVIDIA wykorzystano do projektowania, szkolenia, opracowywania, symulacji i wdrażania systemu.

Projektowanie nowego systemu

Projektowanie nowego systemu

Karty graficzne NVIDIA ® Quadro ® , korzystając z platformy RTX renderują części maszyn w użyciem ray tracingu w różnych warunkach oświetlenia i okluzji, aby rozszerzyć rzeczywisty obraz i dane. Usprawnia to proces szkolenia i przyspiesza prace rozwojowe.

Szkolenie głębokich sieci neuronowych

Szkolenie głębokich sieci neuronowych

Rzeczywiste i syntetyczne dane poszczególnych części są później wykorzystywane do szkolenia głębokich sieci neuronowych na stacjach roboczych NVIDIA DGX.

Opracowywanie oprogramowania SI robotów

Opracowywanie oprogramowania SI robotów

Roboty zbudowane przy pomocy otwartej platformy robotycznej NVIDIA Isaac wykorzystują liczne i rozległe głębokie sieci neuronowe odpowiadające za percepcję, segmentację i szacowanie pozycji, aby postrzegać otaczające środowisko, wykrywać obiekty, autonomicznie się poruszać i przenosić obiekty.

Szkolenie i testowanie poprzez symulację

Szkolenie i testowanie poprzez symulację

Roboty są przeszkolone i przetestowane wirtualnie przy użyciu oprogramowania NVIDIA Isaac Sim działającego w wirtualnym środowisku NVIDIA Omniverse. Wielu pracowników Grupy BMW z różnych miejsc może wspólnie pracować w jednym symulowanym środowisku.

Wdrażanie systemu docelowego

Wdrażanie systemu docelowego

Szereg urządzeń NVIDIA Jetson AGX Xavier i systemów brzegowych EGX stanowi o sile nowej linii autonomicznych robotów Grupy BMW, które wymagają łączenia danych z czujników multimodalnych i sztucznej inteligencji na urządzeniach brzegowych.

NVIDIA Isaac – bardziej inteligentne roboty i efektywniejsze fabryki

Kompleksowy system logistyczny Grupy BMW obejmuje pięć rodzajów robotów wykorzystujących sztuczną inteligencję na otwartej platformie robotycznej NVIDIA Isaac. Roboty wspomagają obecny proces produkcji, aby zapewnić montaż wysoce niestandardowych pojazdów na tej samej linii produkcyjnej.

SortBot

SortBot

Inteligentny robot transportowy (STR)

Inteligentny robot transportowy (STR)

SplitBot

SplitBot

PickBot

PickBot

PlaceBot

PlaceBot

Pakiet SDK Isaac i oprogramowanie SIM 2020.1 zostaną udostępnione do pobrania 26 maja