NVIDIA GPU-Accelerated Cloud

Kontenery akcelerowane układami GPU – wszędzie i dla każdego

NVIDIA GPU-Accelerated HPC Containers

Odkryj kontenery akcelerowane układami GPU

Uzyskaj dostęp do kompleksowego katalogu akcelerowanych na GPU kontenerów oprogramowania do głębokiego uczenia, aplikacji HPC i wizualizacji HPC. Dowiedz się na temat wyjątkowej wydajności układów GPU z rdzeniami NVIDIA Tensor w kontenerach z dziedziny głębokiego uczenia w ramach serwisu NVIDIA GPU Cloud (NGC).

Deploy GPU-Accelerated Applications Rapidly in the Cloud

Innowacje w ciągu minut,
a nie tygodni

Bądź gotów do pracy bez zbędnej zwłoki i ogranicz zawiłości, z jakimi zazwyczaj wiąże się ustawianie oprogramowania.

NVIDIA Deep Learning Containers are Always up to Date

Bądź na
bieżąco

Kontenery platformy głębokiego uczenia NVIDIA objęte są comiesięcznymi aktualizacjami, aby utrzymać systemy na najwyższym poziomie działania. Dodatkowe kontenery zapewniają łatwy dostęp do bieżących wersji oprogramowania.

KONTENERY DO GŁĘBOKIEGO UCZENIA
I OBLICZEŃ O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Watch Video >
NVIDIA GPU Cloud for Deep Learning, HPC Applications and HPC Visualization

NVIDIA GPU Cloud (NGC) zapewnia badaczom i analitykom danych łatwy dostęp do kompleksowego katalogu oprogramowania zoptymalizowanego pod kątem układów GPU, dedykowanego głębokiemu uczeniu i obliczeniom o wysokiej wydajności (HPC), które w pełni wykorzystuje układy GPU NVIDIA. Rejestr kontenerów NGC to dopasowane, przetestowane, certyfikowane i aktualizowane kontenery przeznaczone dla czołowych aplikacji z dziedziny głębokiego uczenia. Oferuje także kontenery aplikacji HPC zarządzanych przez firmy trzecie, kontenery wizualizacji HPC NVIDIA, a także aplikacje partnerów.

NVIDIA GPU Cloud for Deep Learning AI Researchers

ZOPTYMALIZOWANE OPROGRAMOWANIE Z DZIEDZINY GŁĘBOKIEGO UCZENIA

NGC umożliwia badaczom SI wykorzystanie zoptymalizowanych pod kątem wydajności kontenerów SI zawierających oprogramowanie z dziedziny głębokiego uczenia, jak TensorFlow, PyTorch, MXNet, TensorRT i nie tylko. Te wstępnie zintegrowane, akcelerowane na układach GPU kontenery obejmują bibliotekę uruchomieniową NVIDIA® CUDA®, biblioteki NVIDIA oraz system operacyjny. Zostały dopasowane, przetestowane i certyfikowane przez NVIDIA pod kątem pracy z systemami NVIDIA DGX, wybranymi jednostkami GPU NVIDIA TITAN i NVIDIA Quadro, a także układami GPU NVIDIA w rozwiązaniach chmurowych firm Alibaba, Amazon, Google, Microsoft i Oracle.

NVIDIA HPC Applications for Local Workstations, DGX Systems and HPC Clusters

POTĘŻNE APLIKACJE HPC

Instalacja i aktualizacja aplikacji HPC w środowisku HPC stanowi wyzwanie, co ogranicza ich dostępność, ogranicza użytkowników do korzystania ze starszych funkcji i oferuje niższą wydajność.

Kontenery aplikacji HPC w serwisie NVIDIA GPU Cloud znacząco zwiększają prostotę wdrażania aplikacji i zapewniają dostęp do najnowszych funkcji oraz optymalnej wydajności. Użytkownicy po prostu przeciągają kontener z serwisu NGC i uruchamiają go na systemach opartych na architekturze NVIDIA Pascal i Volta, włącznie z lokalnymi stacjami roboczymi, systemami NVIDIA DGX i klastrami HPC.

NVIDIA HPC Visualization for Scientific Computing and Data Analysis

ULEPSZONA WIZUALIZACJA HPC

Wizualizacja to integralna część obliczeń naukowych i toku pracy związanego z analizą danych. Interaktywne przeglądanie całego zbioru danych w wysokiej wierności odwzorowania to jeden z kluczowych elementów akcelerujących proces badań naukowych.

Serwis NVIDIA GPU Cloud oferuje kontenery wizualizacji HPC w celu łatwego dostępu do narzędzi wizualizacyjnych, które zapewniają interaktywność czasu rzeczywistego i wysokiej jakości grafikę na potrzeby lepszych i szybszych badań, co zwiększa produktywność użytkownika.

Kontenery te obejmują oprogramowanie ParaView, oprogramowanie do renderingu wolumetrycznego NVIDIA IndeX, narzędzia do ray tracingu NVIDIA Optix, oprogramowanie do renderingu artystycznego NVIDIA Engine Bridge oraz NVEnc na potrzeby zdalnej wizualizacji.

UZYSKAJ DOSTĘP DO AKCELEROWANYCH NA UKŁADACH GPU KONTENERÓW W NGC