NGC

GPU-Optimized Software Hub
Simplifying DL, ML and HPC Workflows.

KONTENERY Z ZAKRESU SI, UCZENIA
MASZYNOWEGO I OBLICZEŃ O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

 
Watch Video >
 
NVIDIA GPU Cloud for Deep Learning, HPC Applications and HPC Visualization

Rejestr kontenerów NGC zapewnia badaczom, analitykom danych i programistom łatwy dostęp do kompleksowego katalogu akcelerowanego na GPU oprogramowania z dziedziny SI, uczenia maszynowego i obliczeń HPC, które w pełni wykorzystuje jednostki GPU NVIDIA u klienta lub w chmurze. Kontenery z rejestru kontenerów serwisu NGC zostały w pełni zoptymalizowane i współpracują z szeroką paletą platform rozwiązań GPU NVIDIA, włącznie z jednostkami GPU NVIDIA u czołowych dostawców rozwiązań w chmurze, systemami NVIDIA DGX™, systemami NGC-Ready oraz komputerami PC i stacjami roboczymi z wybranymi jednostkami GPU NVIDIA TITAN i NVIDIA Quadro®.

Accelerate Time-to-Solution

Odkryj kontenery akcelerowane układami GPU

Uzyskaj dostęp do kompleksowego katalogu akcelerowanego na GPU oprogramowania z dziedziny głębokiego uczenia, uczenia maszynowego i obliczeń HPC. Kontenery serwisu NGC oferują potężne i łatwe we wdrożeniu oprogramowanie, które zapewnia osiąganie wyników w najkrótszym czasie.

Simplify AI Adoption

Innowacje w ciągu minut,
a nie tygodni

Run Anywhere You Have NVIDIA GPUs

Bądź na
bieżąco

Wiodące kontenery z zakresu głębokiego uczenia objęte są comiesięcznymi aktualizacjami, aby utrzymać systemy na najwyższym poziomie działania. Wszystkie kontenery zapewniają łatwy dostęp do w pełni przetestowanych i zoptymalizowanych wersji oprogramowania.

Deploy NGC Software with Confidence

Deploy NGC Software with Confidence

Enterprise-grade support for NGC-Ready systems provides direct access to NVIDIA's experts, minimizing  system downtime, and maximizing system utilization and productivity.

NVIDIA GPU-Accelerated Cloud

Kontenery akcelerowane układami GPU – wszędzie i dla każdego

  • Containers
  • Models
  • Model Scripts
  • Industry Solutions
  • Q&A

Accelerate Your Workflow with NGC

RUN NGC ACROSS PLATFORMS

NGC software runs on a wide variety of NVIDIA GPU-accelerated platforms, including on-prem NGC-Ready servers, NVIDIA DGX™ Systems, workstations with NVIDIA TITAN and NVIDIA Quadro® GPUs, and top cloud platforms with easy kubernetes cluster deployment.

  • On-prem NGC-ready Servers
  • Workstations
  • Cloud Service Providers

View the full list of servers and workstations

NVIDIA NGC Support Services

IT teams supporting organizations adopting AI and data science are managing new types of workloads, frequently-updated software, and hardware for a diverse set of users.

NVIDIA NGC Support Services provides enterprise-grade support to ensure NGC-Ready systems run optimally, maximizing system utilization and user productivity. The service gives enterprise IT direct access to NVIDIA subject matter experts to quickly address software issues and minimize system downtime.

Contact Partners

View the full list of servers with NVIDIA NGC Support Services here.

NVIDIA GPU Cloud for Deep Learning AI Researchers

ZOPTYMALIZOWANE OPROGRAMOWANIE Z DZIEDZINY SI

Serwis NGC umożliwia badaczom, analitykom danych i programistom wykorzystanie zoptymalizowanych pod kątem wydajności kontenerów, zawierających oprogramowanie z zakresu SI, jak TensorFlow, PyTorch, MXNet, NVIDIA TensorRT™, RAPIDS  i inne. Te wstępnie zintegrowane kontenery zawierają rekordowy stos oprogramowania NVIDIA z dziedziny SI, włącznie z zestawem narzędzi NVIDIA® CUDA®, bibliotekami NVIDIA z zakresu głębokiego uczenia i czołowe oprogramowanie z zakresu SI, Dowiedz się więcej na temat wyjątkowej wydajności  układów GPU NVIDIA z rdzeniami Tensor w kontenerach z zakresu SI serwisu NGC.

NVIDIA HPC Applications for Local Workstations, DGX Systems and HPC Clusters

POTĘŻNE APLIKACJE HPC

Instalacja i aktualizacja aplikacji HPC w środowisku HPC stanowi wyzwanie, co ogranicza ich dostępność, ogranicza użytkowników do korzystania ze starszych funkcji i oferuje niższą wydajność.

Kontenery aplikacji HPC w serwisie NVIDIA GPU Cloud znacząco zwiększają prostotę wdrażania aplikacji i zapewniają dostęp do najnowszych funkcji oraz optymalnej wydajności. Użytkownicy po prostu przeciągają kontener z serwisu NGC i uruchamiają go na systemach opartych na architekturze NVIDIA Pascal i Volta, włącznie z lokalnymi stacjami roboczymi, systemami NVIDIA DGX i klastrami HPC.

NVIDIA HPC Visualization for Scientific Computing and Data Analysis

ULEPSZONA WIZUALIZACJA HPC

Wizualizacja to integralna część obliczeń naukowych i toku pracy związanego z analizą danych. Interaktywne przeglądanie całego zbioru danych w wysokiej wierności odwzorowania to jeden z kluczowych elementów akcelerujących proces badań naukowych.

Serwis NVIDIA GPU Cloud oferuje kontenery wizualizacji HPC w celu ła