Kontenery wizualizacji HPC

ZWIZUALIZUJ SWE BADANIA

Wizualizacja to integralna część obliczeń naukowych i toku pracy związanego z analizą danych. Interaktywne przeglądanie całego zbioru danych w wysokiej wierności odwzorowania akceleruje proces badań naukowych. Jednakże instalacja narzędzi do wizualizacji może stanowić wyzwanie w systemach obsługujących wielu użytkowników.

Serwis NVIDIA GPU Cloud (NGC) oferuje kontenery wizualizacji obliczeń o wysokiej wydajności (HPC), które eliminują potrzebę uciążliwych instalacji. Po prostu przeciągnij najnowsze kontenery wizualizacji z serwisu NGC i uruchom je na  stacjach roboczych Quadro opartych na architekturze NVIDIA Pascal™ i NVIDIA Volta™ lub systemach NVIDIA DGX™, aby uzyskać interaktywną wizualizację w czasie rzeczywistym i wysokiej jakości grafikę.

KONTENERY APLIKACJI Z ZAKRESU WIZUALIZACJI DOSTĘPNE JUŻ DZIŚ W SERWISIE NGC

HPC VISUALIZATION CONTAINERS

TRZY POWODY ZA

  1. Zapewnienie wizualizacji w czasie rzeczywistym w oprogramowaniu ParaView

    Rendering powierzchni jest czasochłonnym i wymagającym iteracji procesem, z kolei rendering wolumetryczny jest niezwykle powolny na systemach CPU. Kontenery wizualizacji HPC zoptymalizowano pod kątem uruchamiania oprogramowania ParaView na układach GPU NVIDIA, dzięki czemu użytkownicy mogą bezproblemowo wykorzystać wizualizacje wolumetryczną NVIDIA IndeX i biblioteki ray tracingu NVIDIA Optix, aby przeprowadzać rendering danych naukowych w czasie rzeczywistym. Kontenery wizualizacji HPC NVIDIA wiążą te technologie z oprogramowaniem ParaView, dzięki czemu użytkownicy mogą po prostu przeciągnąć i uruchomić kontenery uzyskując zwiększoną wydajność oprogramowania ParaView na układach GPU.
  2. Wdrażanie narzędzi wizualizacyjnych

    Kontenery eliminują potrzebę instalacji aplikacji w systemie, co daje użytkownikom większą swobodę w uruchamianiu zadań związanych z wizualizacją na różnych systemach. Użytkownicy kontenerów wizualizacji HPC mogą przeciągnąć kontenery z serwisu NGC i uruchomić oprogramowanie ParaView, NVIDIA IndeX, NVIDIA Optix i NVIDIA Holodeck na lokalnych stacjach roboczych wyposażonych w rozwiązania GPU Pascal i Volta, klastrach HPC, systemach NVIDIA DGX oraz w chmurze. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą już zdawać się na administratorów systemów, aby instalować narzędzia wizualizacyjne.
  3. Zdalna wizualizacja o niskich opóźnieniach

    Zdalna wizualizacja pozwala użytkownikom na symulację i wizualizację danych na zdalnym systemie, a renderowane klatki obrazu przesyłane są dalej do analizy wizualnej. Jednakże dane przesyłanych klatek są w 90% identyczne, co może doprowadzić w sieci do problemu wąskiego gardła. Oprogramowanie NVEnc wysyła jedynie różniące się dane pomiędzy klatkami, co ogranicza ruch sieciowy, obniża opóźnienia i zapewnia szybsze wyniki.

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO KONTENERÓW WIZUALIZACJI HPC (BETA) W SERWISIE NGC