INFORMACE O SHIELDU

Informace o SHIELD TV můžeš najít v části Nastavení >Předvolby zařízení > Informace.

V rámci této nabídky můžeš

  • Manuálně kontrolovat upgrady systému
  • Změnit název SHIELDu
  • Právní informace
  • Najít další informace o systému včetně následujících
    • Sériové číslo
    • Adresa IP
    • Síťová adresa MAC