OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ SHIELD POMOCÍ GOOGLE HOME

Google Home

V Google Home se přihlas ke stejnému účtu Google, k jakému se přihlašuješ v SHIELD TV, abys mohl(a) svůj televizor ovládat hlasem. 

Základní příkazy
„Turn on [SHIELD]“ (Zapni [SHIELD])
„Turn off [SHIELD]“ (Vypni [SHIELD])
„Open [name of app] on [SHIELD]“ (Otevři [název aplikace] na [SHIELDu])

Funkce přehrávání
„Play [Netflix, HBO NOW, CBS, Viki, Starz show] on [SHIELD]“ (Přehraj [název pořadu služby Netflix, HBO, NOW, CBS, Viki nebo Starz] na [SHIELDu])
„Play [name of song] on [name of app] on [SHIELD]“ (Přehraj [název skladby] v [název aplikace] na [SHIELDu])
„Watch [name of channel] on YouTube TV on [SHIELD]“ (Sleduj [název kanálu] na YouTube TV na [SHIELDu])
„Play [video title] on YouTube on [SHIELD]“ (Přehraj [název videa] na YouTube na [SHIELDu])
„Pause on [SHIELD]“ (Pauza na [SHIELDu])
„Play on [SHIELD]“ (Přehrát na [SHIELDu])

Fotografie a chytrá domácnost
„Show me my pictures from Egypt on [SHIELD]“ (Zobraz moje fotografie z Egypta na [SHIELDu])
„Show me my pictures from last weekend on [SHIELD]“ (Zobraz moje fotografie z minulého víkendu na [SHIELDu])
„Dim the lights“ (Ztlum světla)
„Set the temperature to 22 degrees“ (Nastav teplotu na 22 stupňů)

POZNÁMKA: Změnu názvu svého [SHIELDu] můžeš provést v části Nastavení > Zařízení Předvolby > Informace > Název zařízení