PŘENESENÍ OBSAHU DO SHIELDU

Z PC můžeš získat přístup k internímu i připojenému externímu úložišti SHIELD TV.

 Pomocí kabelu USB typ A / typ A (není součástí balení) můžeš připojit PC přímo k SHIELD TV:

  1. Nastav povolení v části Nastavení > Předvolby zařízení> Úložiště > Přenos souborů do počítače pomocí USB.
  2. Jakmile připojíš PC k SHIELD TV, uvidíš SHIELD TV dostupné ve správci souborů pod položkou „SHIELD Android TV“.
POZNÁMKA Pokud je tato funkce povolena, USB port 1 nelze použít pro externí úložiště ani pro připojení ke koncovým zařízením.
SHIELD Pro Side View

PROSTŘEDNICTVÍM MÍSTNÍ SÍTĚ

Tvůj SHIELD TV může být zjistitelný jako síťové adresovatelné zařízení.

  1. Povol následující položku: Nastavení Zařízení PředvolbyÚložiště > Přenos souborů prostřednictvím místní sítě.
  2. Na následující stránce budou uvedeny informace potřebné k přihlášení do SHIELD TV, aby se daly přenášet soubory do úložiště i z něj.