SEZNÁMENÍ SE SHIELD TV Pro

SHIELD TV Pro

SHIELD TV Pro Top View
 
Osvětlení SHIELD TV Pro
POZNÁMKA:  Úpravu jasu osvětlení SHIELDu můžeš provést v části Nastavení > Předvolby zařízení > System > Jas LED osvětlení
SHIELD TV Pro Side View
 
USB 3.0 / USB port pro připojení k PC
 
 
USB 3.0
 
 
HDMI 2.0
 
 
Ethernet
 
 
Napájecí vstup
POZNÁMKA:  Pokud chceš připojit SHIELD k PC pomocí USB kabelu, přejdi do části Nastavení > Předvolby zařízení > Úložiště >Přenos souborů do počítače pomocí USB.
POZNÁMKA:  Je-li povoleno „USB se používá“, USB slot již nelze použít pro externí úložiště ani pro připojení k jinému koncovému zařízení.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SHIELD

SHIELD Remote
Vestavěný mikrofon
 
Tlačítko ZAP./VYP.
 
Tlačítko Nastavení
(lze přizpůsobit v části Nastavení > Zařízení a příslušenství > Přizpůsobení tlačítka Nastavení)
 
Navigační kroužek (nahoru, dolů, doprava, doleva)
 
Tlačítko Select/Vybrat
 
Tlačítko Zpět
 
Tlačítko Domů
 
Tlačítko Přetáčet dopředu
 
 
Tlačítko Přehrát/pauza
 
 
Tlačítko Přetáčet zpět
 
 
Tlačítko Hlasové vyhledávání
 
 
Zvýšení hlasitosti
 
 
Snížení hlasitosti
 
 
Otevřít Netflix

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ SHIELD

Funkce Akce
Navigace Použij navigační kroužek (nahoru, dolů, doleva nebo doprava)
Výběr položky Stiskni tlačítko Select
Návrat k předchozí obrazovce Stiskni tlačítko Zpět
Přechod na domovskou obrazovku Stiskni tlačítko Domů
Přístup k nedávným aplikacím Stiskni dvakrát tlačítko Domů
Přístup ke všem aplikacím Stiskni a přidrž tlačítko Domů
Streamování a nahrávání her Stiskni a přidrž tlačítko Domů (musí být povoleno sdílení NVIDIA Share)
Přístup k nastavení Stiskni tlačítko Nastavení nebo přidrž tlačítko ZPĚT (z domovské obrazovky)
Spánek SHIELDu Stiskni tlačítko napájení (televizor se vypne, pokud je povoleno ovládání prostřednictvím HDMI-CEC nebo infračerveného signálu)
Hlasové vyhledávání pomocí Google Assistanta Stiskni a uvolni tlačítko hlasového vyhledávání a potom vyslov svůj požadavek.Vyzkoušej „Play Stranger Things“ (Přehrát Stranger Things) nebo „What’s the weather?“ (Jaké je počasí?)
Nastavení hlasitosti Stiskni tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Mute Press +Vol and -Vol together
Přetáčení dopředu Stiskni tlačítko Přetáčet dopředu
Přetáčení zpět Stiskni tlačítko Přetáčet zpět
Přehrávání nebo pauza Stiskni tlačítko Přehrát/pauza
Nastavení dálkového ovladače do režimu párování Stiskni a přidrž tlačítka Domů + Zpět, dokud nezačnou tlačítka blikat.

PŘIPOJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Dálkové ovládání SHIELD se dodává automaticky spárované s tvým SHIELD TV.Zařízení zapneš pouhým stisknutím tlačítka Select.Pokud chceš k SHIELDu připojit nové dálkové ovládání, postupuj podle pokynů uvedených na stránce http://nvda.co/connect.

POZNÁMKA: Dálkové ovládání SHIELD se zapíná a vypíná automaticky.Pokud dálkové ovládání nereaguje, budeš možná muset vyměnit baterie v dálkovém ovládání.Úroveň baterie lze zkontrolovat v aplikaci pro příslušenství SHIELD.

PŘIZPŮSOBITELNÉ TLAČÍTKO NASTAVENÍ

Tlačítko Nastavení automaticky otevře nastavení, ale lze jej upravit tak, aby ti umožnilo provádění oblíbených činností. Chování tlačítka Nastavení můžeš změnit v části Nastavení > Dálková ovládání a příslušenství > Přizpůsobení tlačítka Nastavení.

LOKALIZACE ZTRACENÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ SHIELD

Tvé dálkové ovládání SHIELD disponuje funkcí lokátoru. Pokud je aktivována, tvé dálkové ovládání SHIELD přehraje zvukovou melodii. Toto zvukové vyhledávání přestane hrát po uplynutí 10 sekund. Tuto funkci můžeš aktivovat několika různými způsoby:

Tlačítko lokátoru dálkového ovládání na SHIELDu

 • o Začni hledat své dálkové ovládání SHIELD stisknutím tlačítka lokátoru dálkového ovládání umístěného na jedné straně tvého SHIELDu (nad portem HDMI).

- Mobilní aplikace SHIELD TV (iOS/Android)

 • Stáhni si aplikaci SHIELD TV pro své zařízení, pokud ji ještě nemáš staženou.
 • V aplikaci klepni na položku „více možností“ (tři tečky v pravém horním rohu).
 • Klepni na položku „najít moje dálkové ovládání“

Google Home

 • Důležitá poznámka: Tvůj Google Home musí být ve stejné síti jako tvůj SHIELD a používat stejný účet Google, jehož prostřednictvím jsi přihlášen(a) v SHIELDu.
 • U zařízení Google Home řekni „OK Google, start SHIELD remote locator“ (OK Google, spusť lokátor dálkového ovládání SHIELD)

Zařízení Amazon Echo

 • Důležitá poznámka: Je nutné, aby tvé zařízení Echo bylo již spárované se SHIELDem pomocí Amazon Alexa skillu.
 • U zařízení Echo řekni „Alexa, Ask SHIELD to find my remote“ (Alexo, ať SHIELD najde mé dálkové ovládání)

Poznámka: Lokátor dálkového ovládání bude fungovat pouze v případě, že je tvé dálkové ovládání SHIELD připojeno k tvému SHIELDu. Mezi běžné důvody, proč funkce lokátoru nemusí fungovat, patří:

 • Tvůj SHIELD je bez napájení (zkontroluj připojení napájecího kabelu).
 • Kriticky nízký stav / úplné vybití baterie tvého dálkového ovládání.
 • Ztráta spárování mezi dálkovým ovládáním a SHIELDem.

Customize Remote Name

 • Své dálkové ovládání SHIELD můžeš pojmenovat, jak chceš.Přejmenování dálkového ovládání SHIELD provedeš v části Dálková ovládání a příslušenství > Příslušenství SHIELD > Aktivní ovladač > Název příslušenství.

Battery Replacement

Dálkové ovládání SHIELD používá k napájení (2) AAA baterie.Při výměně baterií postupuj podle následujících pokynů.

 1. Odsuň kryt ze zadní části dálkového ovládání SHIELD.
  • Najdi šipku směřující dolů na zadní části dálkového ovládání SHIELD.
  • Palcem zatlač dovnitř a směrem dolů a odsuň zadní kryt.
 2. Vyměň baterie tak, aby svorky označené „+“ směřovaly dolů.
 3. Zasuň přihrádku na baterie zpět do dálkového ovládání SHIELD, dokud neuslyšíš mírné cvaknutí.

POVOLENÍ AUTOMATICKÝCH UPGRADŮ SYSTÉMU

Tvůj SHIELD může automaticky stahovat a instalovat systémové aktualizace.  Tuto funkci povolíš v části NastaveníPředvolby zařízení > Informace > Upgrade systému zapnutím položky „Automatický upgrade“.  Můžeš také stanovit čas, kdy má SHIELD upgrady uplatňovat.

KONTROLA UPGRADŮ SYSTÉMU

Upgrady systému jsou zasílány na tvůj SHIELD TV přímo ze serveru NVIDIA.Jakmile je k dispozici upgrade, v horní části domovské obrazovky SHIELD TV se zobrazí banner s oznámením.V rámci tohoto oznámení vyber „Podrobnosti“ a SHIELD TV automaticky stáhne a nainstaluje aktualizaci.Aktualizace systému můžeš zkontrolovat také ručně v části NastaveníPředvolby zařízení > Informace > Upgrade systému.