RESET ZAŘÍZENÍ SHIELD

RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

POZNÁMKA: Po provedení resetu do továrního nastavení budou všechna data ve tvém SHIELDu smazána.Data spojená s tvým Google účtem lze obnovit.Jakákoli nastavení zařízení budou rovněž vymazána.

RESET POMOCÍ NASTAVENÍ

Pokud chceš provést reset SHIELD TV do továrního nastavení, postupuj následovně:

  1. Na domovské obrazovce vyber položku Nastavení  > Předvolby zařízení > Reset.
  2. Vyber položku Reset.
  3. Potom vyber položku Vymazat vše, abys potvrdil(a) reset zařízení.