FUNKCE OKAMŽITÝ SPÁNEK A RESTART

OKAMŽITÝ SPÁNEK

SHIELD TV automaticky přejde do režimu spánku po uplynutí určitého času:

  1. Na domovské obrazovce SHIELD TV vyber položku Nastavení > Předvolby zařízení > Spořič obrazovky.
  2. Vyber položku Kdy spustit.
  3. Zvol jednu z možností.

RESTART

Restart provedeš následujícím způsobem:

  1. V rámci nastavení SHIELD TV vyber položku „Restart“.
  2. Pokud tento postup není úspěšný, můžeš také odpojit napájecí kabel, vyčkat 10 sekund a znovu napájecí kabel připojit.