ČASOVAČ REŽIMU SPÁNKU A SPOŘIČ OBRAZOVKY

Na SHIELD TV si můžeš nastavit spořič obrazovky, který zobrazuje fotografie a barevné designy.Režim Daydream používá sbírku scénických fotografií.

VÝBĚR SPOŘIČE OBRAZOVKY

  1. Na domovské obrazovce SHIELD TV vyber položku Nastavení > Předvolby zařízení > Spořič obrazovky .
  2. Znovu vyber položku Spořič obrazovky.
  3. Vyber si z dostupných možností.

NASTAVENÍ DOBY ČEKÁNÍ PRO SPOŘIČ OBRAZOVKY

Můžeš si vybrat, za jak dlouho se má spořič obrazovky spustit, když nepoužíváš SHIELD TV:

  1. Na domovské obrazovce SHIELD TV vyber položku Nastavení > Předvolby zařízení > Spořič obrazovky .
  2. Vyber položku Přepnout zařízení do režimu spánku..
  3. Zvol jednu z možností.