KEN JE SHIELD TV

SHIELD TV

SHIELD TV Side View
 
Ethernet
 
 
Voedingsingang
 
 
Afstandsbedieningszoeker
 
 
HDMI
 
 
microSD-sleuf

SHIELD-AFSTANDSBEDIENING

SHIELD Remote
 
Ingebouwde microfoon
 
 
Aan/uit-knop
 
 
Knop Instellingen
(aanpasbaar in Instellingen > Apparaten en accessoires > Knop Instellingen aanpassen)
 
 
Navigatiering (omhoog, omlaag, rechts, links)
 
 
Keuzeknop
 
 
Terugknop
 
 
Homeknop
 
Knop Vooruitspoelen
 
 
Knop Afspelen/pauzeren
 
 
Knop Terugspoelen
 
 
Knop voor spraakgestuurd zoeken
 
 
Volume verhogen
 
 
Volume verlagen
 
 
Netflix openen

DE SHIELD-AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

Doel Actie
Navigeren Gebruik de navigatiering (omhoog, omlaag, links of rechts)
Een item selecteren Druk op de keuzeknop
Naar het vorige scherm Druk op de terugknop
Naar het startscherm Druk op de homeknop
Toegang tot recente apps Druk twee keer op de homeknop
Toegang tot alle apps Houd de homeknop ingedrukt
Games uitzenden en opnemen Houd de homeknop ingedrukt (NVIDIA Share moet zijn ingeschakeld)
Toegangsinstellingen Druk op de knop Instellingen of houd de knop TERUG ingedrukt (vanaf het startscherm)
SHIELD-slaapstand Druk op de aan/uit-knop (tv wordt uitgeschakeld als HDMI-CEC- of IR-stroombesturing zijn ingeschakeld)
Spraakbesturing (Google Assistent) Druk op de knop voor spraakgestuurd zoeken en zeg je opdracht.Probeer 'Speel Stranger Things af' of 'Hoe is het weer?'
Volume regelen Druk op de knoppen voor volume omhoog of volume omlaag.
Mute Press +Vol and -Vol together
Vooruitspoelen Druk op de knop Vooruitspoelen
Terugspoelen Druk op de knop Terugspoelen
Afspelen of pauzeren Druk op de knop Afspelen/pauzeren
De afstandsbediening in koppelingsmodus zetten Houd de homeknop en terugknop ingedrukt totdat de knoppen knipperen

DE AFSTANDSBEDIENING AANSLUITEN

De SHIELD-afstandsbediening wordt direct uit de doos automatisch gekoppeld aan je SHIELD TV.  Druk gewoon op de keuzeknop om hem in te schakelen.  Als je een nieuwe afstandsbediening aan SHIELD wilt koppelen, volg je de instructies op https://www.nvidia.com/nl-nl/shield/connect/.

OPMERKING: De SHIELD-afstandsbediening wordt automatisch in- en uitgeschakeld. Als de afstandsbediening niet reageert, moet je mogelijk de batterijen vervangen. Kijk in de app SHIELD-accessoires om het batterijniveau te controleren.

AANPASBARE INSTELLINGEN KNOP

Met de knop Instellingen wordt standaard Instellingen geopend, maar je kunt dit aanpassen om een andere gewenste actie uit te voeren. Als je het gedrag van de knop Instellingen wilt wijzigen, ga je naar Instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires > Knop Instellingen aanpassen.

VERLOREN SHIELD-AFSTANDSBEDIENING ZOEKEN

De SHIELD-afstandsbediening heeft een zoekfunctie. Als deze wordt geactiveerd, speelt de SHIELD-afstandsbediening een hoorbaar deuntje af. Deze audiozoeker stopt na 10 seconden met afspelen. Er zijn verschillende manieren om deze functie te activeren:

Knop Afstandsbedieningszoeker op SHIELD

 • Druk op de knop Afstandsbedieningszoeker aan de zijkant van je SHIELD (boven de HDMI-poort) om te beginnen met het lokaliseren van je SHIELD.

SHIELD TV mobiele app (iOS/Android)

 • Download de SHIELD TV-app voor je apparaat als je dat nog niet hebt gedaan.
 • Tik op 'Meer opties' in de app (drie puntjes in de rechterbovenhoek).
 • Tik op 'Mijn afstandsbediening zoeken'

Google Home

 • Belangrijke opmerking: je Google Home moet zich op hetzelfde netwerk bevinden als je SHIELD en hetzelfde Google-account gebruiken waarmee je je bij je SHIELD hebt aangemeld.
 • Zeg op een Google Home-apparaat: 'Oké Google, start SHIELD-afstandsbedieningszoeker'

Amazon Echo-apparaten

 • Belangrijke opmerking: je moet je Echo-apparaat al aan SHIELD hebben gekoppeld met de Amazon Alexa-skill.
 • Zeg op je Echo-apparaat: 'Alexa, vraag SHIELD om mijn afstandsbediening te vinden'

Opmerking: de externe zoeker werkt alleen als de SHIELD-afstandsbediening aan je SHIELD is gekoppeld. Enkele veelvoorkomende mogelijke redenen waarom de zoekfunctie niet werkt:

 • Je SHIELD heeft geen stroom (controleer de stroomkabelaansluiting).
 • Kritisch lage/lege batterijniveaus op de afstandsbediening.
 • Afstandsbediening en SHIELD zijn niet meer gekoppeld.

Customize Remote Name

 • Je kunt je SHIELD-afstandsbediening een aangepaste naam geven.Als je de naam van je SHIELD-afstandsbediening wilt wijzigen, ga je naar Afstandsbedieningen en accessoires > SHIELD-accessoires > Actieve controller > Accessoirenaam.

Battery Replacement

De SHIELD-afstandsbediening heeft (2) AAA-batterijen nodig om de afstandsbediening van stroom te voorzien. Volg deze instructies om de batterijen te vervangen.

 1. Schuif de achterkant van de SHIELD-afstandsbediening af.
  • Zoek de pijl omlaag op de achterkant van de SHIELD-afstandsbediening.
  • Druk met je duim omlaag en naar achteren om de achterkant eraf te schuiven.
 2. Vervang de batterijen met de '+'-kant naar beneden gericht.
 3. Schuif de batterijlade terug in de SHIELD-afstandsbediening tot je een zachte klik hoort.

AUTOMATISCHE SYSTEEMUPGRADES INSCHAKELEN

Je SHIELD kan systeemupgrades automatisch downloaden en installeren.  Ga naar InstellingenApparaatvoorkeuren > Over > Systeemupgrade en schakel 'Automatisch upgraden' in.  Je kunt ook een tijd instellen waarop SHIELD de upgrade moet toepassen.

CONTROLEREN OP SYSTEEMUPGRADES

Systeemupgrades worden rechtstreeks van NVIDIA naar je SHIELD TV gepusht.  Bovenaan het SHIELD TV-startscherm verschijnt een meldingsbanner wanneer er een upgrade beschikbaar is.  Selecteer op deze melding 'Details' en je SHIELD TV zal de update dan automatisch downloaden en toepassen.Je kunt ook handmatig controleren op systeemupdates door op InstellingenApparaatvoorkeuren > Over > Systeemupgrade te klikken.