NVIDIA GeForce - kodeks postępowania

Poniższe wytyczne i zasady opisują, jakiego zachowania oczekuje się od Ciebie i innych w ramach niniejszej społeczności i stanowią uzupełnienie warunków korzystania z konta NVIDIA.

Bycie częścią tej społeczności jest przywilejem, a nie prawem. Firma NVIDIA zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia użytkownikowi dostępu do niniejszych for internetowych w dowolnym momencie. Nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu postępowania lub niestosowanie się do poleceń moderatora z firmy NVIDIA może się wiązać z nałożeniem na Twoje konto kar, włącznie z usunięciem Twojego konta NVIDIA. Za moderację witryny GeForce.com odpowiedzialni są pracownicy, moderatorzy oraz członkowie zespołu ds. społeczności z firmy NVIDIA (określani dalej jako "Zespół ds. społeczności NVIDIA"), a wszystkie podjęte przez nich decyzje są ostateczne.

Odpowiedzialność:

Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za działania i komentarze użytkowników na forach internetowych i w mediach społecznościowych. Firma NVIDIA zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści opublikowanych przez użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia lub powiadomienia.

Nasza wizja społeczności:

Wierzymy, że nasza społeczność powinna być miejscem, w którym gracze, entuzjaści technologii, marzyciele i wizjonerzy mogą prowadzić interesujące i zabawne dyskusje, uczestniczyć w ekscytujących programach społecznościowych i uzyskać pomoc od naszych ekspertów technicznych. Niezależnie od tego, czy odwiedzasz naszą społeczność za pośrednictwem mediów społecznościowych, czy też naszych for internetowych, pamiętaj, aby przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania.

Niedozwolone zachowania:

Poniższa lista niedozwolonych zachowań zawiera przykłady niedopuszczalnych zachowań, które mogą się wiązać z blokadą konta lub dostępu do forum. Listy tej nie należy traktować jako wyczerpującej.  Jeśli jesteś nękany przez innego członka społeczności, zgłoś ten fakt moderatorowi. Fakt, iż jesteś nękany lub czujesz się nękany przez innego użytkownika nie daje Ci przyzwolenia do naruszania Kodeksu Postępowania, aby zrewanżować się temu użytkownikowi.

 • Wszelkie podejrzenia dotyczące naruszenia zasad Kodeksu Postępowania lub Warunków Użytkowania badane będą przez Zespół ds. społeczności NVIDIA i mogą się wiązać z zawieszeniem lub zablokowaniem konta użytkownika NVIDIA.
 • Użytkownicy powinni przestrzegać wytycznych Zespołu ds. społeczności NVIDIA. Niezastosowanie się użytkownika do tych wytycznych będzie postrzegane jako naruszenie Kodeksu Postępowania i może prowadzić do zawieszenia lub zablokowania konta.
 • Podczas korzystania z usług świadczonych przez firmę NVIDIA, użytkownicy nie mogą wykazywać lub zachęcać do jakichkolwiek nielegalnych zachowań, bądź wypowiedzi.
 • Korzystając z for internetowych lub jakichkolwiek witryn internetowych firmy NVIDIA, zobowiązujesz się przestrzegać niniejszego Kodeksu Postępowania.

Nękanie:

Zabronione jest:

 • Używanie szkalującego języka, obrazów lub odnośników do witryn internetowych, które obrażają, dręczą lub znieważają innych użytkowników, Zespół ds. społeczności NVIDIA lub inne grupy ludzi.
 • Używanie języka lub zamieszczanie treści uznawanych za nielegalne, niebezpieczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, wulgarne, zniesławiające, szerzące nienawiść, rasistowskie, seksistowskie, nacjonalistyczne, szkalujące grupy etniczne lub noszących znamiona nękania.
 • Używanie języka lub zamieszczanie treści, odnośników do witryn internetowych lub obrazów, które promują nienawiść na tle rasowym/etnicznym, oszczerstwa na tle rasowym/etnicznym lub symbole nienawiści na tle rasowym/etnicznym nie będzie tolerowane.
 • Nękanie, prześladowanie lub znieważanie innych użytkowników za pośrednictwem wiadomości prywatnych wysyłanych na forach NVIDIA
 • Podejmowanie działań, które fizycznie lub seksualnie nękają Zespół ds. społeczności NVIDIA lub członków społeczności
 • Obrażanie innych użytkowników lub członków Zespołu ds. społeczności NVIDIA za pośrednictwem jakichkolwiek for internetowych lub kanałów w mediach społecznościowych firmy NVIDIA.

Publikowanie treści:

Zabronione jest:

 • Zamieszczanie niezwiązanych z tematem wątków na poszczególnych forach głównych

Duplikowanie kont i podszywanie się pod inne osoby:

Zabronione jest:

 • Duplikowanie kont NVIDIA
 • Podszywanie się pod inne osoby lub przywłaszczanie kont innych członków społeczności NVIDIA, bądź członków Zespołu ds. społeczności NVIDIA

Treści o podtekście seksualnym oraz zawierające przemoc

Zabronione jest:

 • Odwoływanie się do treści zawierających ekstremalne i/lub brutalne akty seksualne
 • Odwoływanie się do szczególnie brutalnych zachowań lub wydarzeń
 • Rozpowszechnianie lub odwoływanie się do treści pornograficznych
 • Zamieszczanie niestosownych wypowiedzi na temat ludzkiej anatomii, seksualności lub funkcjonowania organizmu
 • Zamieszczanie wypowiedzi lub treści, bądź angażowanie się w dyskusje, które promują przemoc lub tematykę seksualną

Groźby

Zabronione jest:

Współuczestnictwo, tworzenie lub rozpowszechnianie słownych, bądź fizycznych gróźb wobec innych użytkowników. Publikowanie jakichkolwiek odnośników, bądź witryn internetowych lub stosowanie języka, który:

 • promuje przemoc wobec innego użytkownika, członka Zespołu ds. społeczności NVIDIA lub osób spoza naszej społeczności nie będzie tolerowane.

Podszywanie się pod inne osoby i rozpowszechnianie danych osobowych

Zabronione jest:

 • Podszywanie się pod moderatora NVIDIA, członka Zespołu ds. społeczności NVIDIA lub innego członka społeczności.
 • Rozpowszechnianie jakichkolwiek danych osobowych innych użytkowników NVIDIA lub członków zespołu NVIDIA.

Promocja i reklama

Zabronione jest:

 • Spamowanie, nagabywanie lub reklamowanie na niniejszych forach internetowych bez wcześniejszej zgody. Każdy przypadek nagabywania wiązać się będzie z natychmiastowym zablokowaniem danego użytkownika forum internetowego.
 • Reklamowanie innych for internetowych, witryn internetowych lub firm.
 • Podejmowanie prób uzyskania poparcia dla niesponsorowanych przez firmę NVIDIA petycji lub ankiet, które reklamują treści niezwiązane ze społecznością NVIDIA
 • Publikowanie pirackich lub nielegalnych materiałów wideo, filmów i programów telewizyjnych

Ataki hakerskie, złośliwe oprogramowanie i wirusy

Zabronione jest:

 • Zamieszczanie odnośników, obrazów lub treści, które nawiązują do ataków hakerskich, złośliwego oprogramowania i wirusów.
 • Publikowanie informacji lub przecieków dotyczących technologii lub treści firmy NVIDIA
 • Wykorzystywanie ataków hakerskich, skryptów lub jakichkolwiek innych metod do przejęcia kontroli nad forum internetowym lub jego funkcjonalnością

Religia, postacie religijne i koncepcje religijne

Zabronione jest:

 • Dyskryminowanie lub szkalowanie jakichkolwiek religii, postaci religijnych lub koncepcji religijnych.

Tożsamość narodowa

Zabronione jest:

 • Propagowanie nienawiści na tle narodowościowym, a także oszczerstw, symboli i treści nawołujących do nienawiści.

Trolling

Zabronione jest:

 • Nadmierne spamowanie, wyśmiewanie lub wzbudzanie niepokoju na forach internetowych.
 • Nadmierne używanie bezsensownych fraz, obrazów i zwrotów w celu wywoływania zamieszania w poszczególnych wątkach tematycznych
 • Powodowanie problemów lub zakłóceń w funkcjonowaniu społeczności, takich jak przejmowanie kontroli nad wątkami tematycznymi, obrażanie innych użytkowników, publikowanie niekonstruktywnych wypowiedzi, nadużywanie funkcji raportowania lub publikowanie bezsensownych wiadomości, bądź obrazów
 • Zakładanie wątków wykorzystujących taktykę bait and switch (reklama typu przynęta z zamianą) lub zamieszczanie odnośników do treści, które naruszają zasady Kodeksu Postępowania NVIDIA
 • Publikowanie materiałów, które poniżają, oczerniają lub nękają innych użytkowników, bądź członków Zespołu ds. społeczności NVIDIA

Duplikowanie i krzyżowe udostępnianie wątków oraz publikowanie treści typu "clickbait"

Zabronione jest:

 • Tworzenie zduplikowanych wątków w celach destrukcyjnych
 • Zamieszczanie odnośników do for internetowych spoza witryny GeForce.com
 • Zakładanie wątków wyłącznie w celu powiązania ich z innym postem
 • Publikowanie odnośników typu "clickbait" do powiązanych stron internetowych, ankiet, reklam i treści zewnętrznych niezwiązanych z firmą NVIDIA

Tajemnice handlowe i wycieki informacji

Zabronione jest:

 • Publikowanie, odwoływanie się i zamieszczanie odnośników do konkurencyjnych treści lub tajemnic handlowych firmy NVIDIA
 • Publikowanie informacji poufnych na naszych forach internetowych lub w mediach społecznościowych
 • Publikowanie wycieków informacyjnych od innych firm, konkurencji lub firmy NVIDIA
 • Publikowanie materiałów, które umożliwiają innym użytkownikom obchodzenie zabezpieczeń oprogramowania firmy NVIDIA

Blokowanie kont i czynności dyscyplinarne

Zabronione jest:

 • Tworzenie postów lub wątków mających na celu omawianie czynności dyscyplinarnych podjętych wobec innego użytkownika forum
 • Tworzenie postów lub wątków, które kwestionują zablokowanie kont danych użytkowników
 • Tworzenie postów lub wątków, w których wykorzystywane są zrzuty ekranowe, obrazy lub inne treści, w celu zmiany decyzji odnośnie zablokowania konta.

Czynności dyscyplinarne

Zachęcamy członków naszej społeczności do przestrzegania zasad Kodeksu Postępowania określonych powyżej. Jeśli dopuścisz się naruszenia zasad Kodeksu Postępowania, Zespół ds. społeczności NVIDIA zablokuje Twoje konto na forum internetowym.

Zespół ds. społeczności NVIDIA zastrzega sobie prawo do podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec dowolnego konta użytkownika forum NVIDIA w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny.