GeForce Beyond: specjalna transmisja z konferencji GTC 2022 z udziałem Jensena Huanga

Autor: Andrew Burnes on 8 września 2022 | Wyróżnione historie Wydarzenia

Nie przegap specjalnej transmisji GeForce Beyond!

20 wrze?nia za?o?yciel i dyrektor generalny NVIDIA Jensen Huang wyg?osi przemówienie inauguruj?ce konferencj? GTC 2022, przedstawiaj?c najnowsze prze?omowe rozwi?zania w dziedzinie gier, tworzenia i technologii graficznych.

NVIDIA GTC to wiod?ca na ?wiecie konferencja po?wi?cona technologiom, na której NVIDIA i jej partnerzy pokazuj?, w jaki sposób technologie NVIDIA pomagaj? w rozwi?zywaniu najtrudniejszych na ?wiecie wyzwa? z dziedziny oblicze?, bada? naukowych i in?ynierii.

Jak oglądać specjalną transmisję GeForce Beyond z konferencji GTC

Transmisja odb?dzie si? na naszych oficjalnych stronach w serwisie Twitch oraz kanale GeForce YouTube – 20 wrze?nia 2022 roku o godzinie 17:00 (zmie? tutaj na inn? stref? czasow?).  

Po wyst?pieniu inauguracyjnym przejd? na witryn? GeForce.com, aby dowiedzie? si? wi?cej. Tymczasem obserwuj nasze strony w serwisach Twitter, Facebook i Instagram.