Informacje o wersji 0.6.17 aplikacji ICAT 

Nowości w wersji 0.6.17 aplikacji ICAT

  • Zawiera poprawki błędów i usprawnienia wydajności
    • Wyeliminowano błąd, w wyniku którego dostosowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia było nieprawidłowe w przypadku filmów ze zmienną liczbą klatek na sekundę lub częstotliwościami generowania klatek, które nie były liczbami całkowitymi (np. 59,97).
    • Wyeliminowano błąd interfejsu użytkownika w „Eksportuj do sieci” powodujący, że w rozwijanych elementach wyświetlana była tylko jedna opcja.
    • Wyeliminowano błąd w interfejsie użytkownika, w wyniku którego przycisk przesunięcia mógł ustawić wyłącznie dodatnie przesunięcie.
  • Dodano obsługę lokalizacji

Aby pobrać aplikację ICAT lub uzyskać więcej informacji, prosimy przejść na stronę https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/technologies/icat/