* Wybrane funkcje narzędzia Ansel mogą obejmować: zrzut ekranowy, filtry oraz superrozdzielczość (SI). Dodatkowe funkcje nie są dostępne.
 
* Obsługuje niestandardowe filtry ReShade
 

GeForce Experience

Your Gateway to Great PC Gaming

NVIDIA App – wsparcie