NVIDIA CUDA 5.0 for Mac release

Wersja: 5.0.61
Data wydania: 2013.06.13
System operacyjny: Mac OS
Język: Polski
Rozmiar pliku: 41.7 MB

Najważniejsze zmiany

Nowości w wersji 5.0.61:

Obsługiwane produkty

Obsługuje wszystkie produkty NVIDIA dostępne na platformie Mac.

Dodatkowe informacje

Aby pobrać i zainstalować sterowniki, wykonaj opisane poniżej kroki:

KROK 1: Zapoznaj się z Licencją użytkowania oprogramowania firmy NVIDIA. Aby rozpocząć pobieranie sterownika, zaznacz pole potwierdzające akceptację postanowień i warunków licencji.

Przed rozpoczęciem pobierania plików wymagane jest zaakceptowanie licencji.

KROK 2: Pobierz plik sterownika

Pobierz - CUDADriver-5.0.61-macos.dmg

KROK 3: Zainstaluj sterownik

Uwaga: Karta Quadro dla komputerów Mac/GeForce dla komputerów Mac musi zostać zainstalowana przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania CUDA 5.0.61

  1. Dwukrotnie kliknij na pliku CUDADriver-5.0.61-macos.dmg
  2. Dwukrotnie kliknij na "CUDA Driver" (sterownik CUDA)
  3. Po wyświetleniu okna powitalnego "Welcome to the CUDA 4.1 Installer" (witamy w instalatorze CUDA 3.1) kliknij na "Continue" (kontynuuj).
  4. Zapoznaj się z umową licencyjną. Możesz zmienić język, korzystając z menu rozwijanego. Kliknij na "Continue".
  5. Kliknij na "Agree to accept the terms in the software license agreement" (zgadzam się i akceptuję warunki użytkowania oprogramowania NVIDIA).
  6. Po pojawieniu się okna standardowej instalacji, kliknij na "Install" (zainstaluj).
  7. Po wyświetleniu okna umożliwiającego wprowadzenie hasła, podaj je, a następnie kliknij na "OK".
  8. Kliknij na "Close" (zamknij) aby zakończyć instalację.