NVIDIA Quadro Sync Firmwares 7.01

Wersja: 7.01
Data wydania: 2018.05.18
System operacyjny: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 7 32-bit, Windows 8 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit, Windows 10 32-bit
Język: Polski
Rozmiar pliku: 1.25 MB

Najważniejsze zmiany

Rozwiązanie NVIDIA® Quadro® Sync łączy się z wybranymi jednostkami GPU NVIDIA Quadro, synchronizując je z podłączonymi do nich wyświetlaczami lub projektorami. Rozwiązanie Quadro Sync umożliwia również obsługę technologii NVIDIA Quadro Mosaic™ na tych zsynchronizowanych wyświetlaczach i projektorach, pozwalając na łatwe skalowanie rozdzielczości dowolnej aplikacji.

Quadro Sync zapewnia obsługę następujących kluczowych funkcji:
  • Uniemożliwienie powstawania zniekształceń obrazu w systemach złożonych z wielu projektorów lub ścian wideo – bez negatywnego wpływu na wydajność
  • Szeregowanie wejść dla wielowejściowych urządzeń wyświetlających, jak projektory 4K lub panele wyświetlające
  • Poprawne wyświetlanie stereoskopowego obrazu 3D w wielu systemach
  • Dostosowanie wyświetlaczy lub projektorów do zewnętrznego źródła synchronizującego
Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentacji opisującej oprogramowanie układowe rozwiązania NVIDIA Quadro Sync i zapewniającej instrukcje związane z jego aktualizacją.

Wymagany jest sterownik graficzny NVIDIA w wersji 361.75.

Nowości w wydaniu 7.01
  • Usunięto błąd związany z interfejsem I2C poprzez reset oprogramowania i rekonfigurację.
  • Usunięto tzw. sytuację wyścigu w algorytmie V-Sync.

Obsługiwane produkty

Quadro Series:
Quadro M6000 24GB, Quadro M6000, Quadro M5000, Quadro M4000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K4200, Quadro K5000