NVIDIA Enterprise Management Toolkit - NVWMI 2.20

Wersja: 2.20
Data wydania: 2015.01.22
System operacyjny: Windows 7 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8 32-bit
Język: Polski
Rozmiar pliku: 4.48 MB

Najważniejsze zmiany

„Zestaw narzędzi NVIDIA do zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa (NVWMI) to interfejs sterownika graficznego NVIDIA, oparty na usłudze WMI, dostępny dla produktów z rodziny NVIDIA NVS oraz NVIDIA Quadro. Pozwala on użytkownikom końcowym oraz administratorom IT konfigurować, monitorować szereg funkcji graficznych i opcji wyświetlania, jak również komponenty oprogramowania NVIDIA za pośrednictwem usługi WMI. Narzędzia NVWMI współpracują z każdą aplikacją kompatybilną z usługą WMI. Narzędzia NVWMI są również dostępne jako część pakietu sterowników. Skorzystaj z tej wydzielonej wersji oprogramowania, jeśli chcesz niezależnie zaktualizować oprogramowanie NVWMI, bez aktualizowania sterownika graficznego NVIDIA”.

W tej wersji dodano następujące nowe funkcje:

  • Dodano możliwość zmiany szczegółowości logowania i innych ustawień dziennika
  • Dodano właściwości „logTypes” i „logFilter” do klasy System
  • Usprawniono funkcjonalność symulowania informacji EDID wyświetlacza
  • Dodano możliwość symulowania EDID na określonym porcie
  • Dodano możliwość zapytania o bieżącą synchronizację wyświetlacza
  • Dodano bardzie przyjazne identyfikatory dla wszystkich klas
  • Dodano informację o typie złącza wyświetlacza
  • Dodano możliwość raportowania identyfikatora architektury i nazwy układu GPU
  • Wycofano właściwość „handle” w kilku klasach

Aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami prosimy o zapoznanie się z plikiem pomocy, który zawarty jest w zestawie instalacyjnym.

Wymagany jest sterownik graficzny NVIDIA w wersji 340.52 lub nowszej.

Obsługiwane produkty

Quadro Products:
K600, K5000, K4000, K2000D, K2000, FX 5800, FX 580, FX 570, FX 5600, FX 4800, FX 4700 X2, FX 4600, FX 380 Low Profile, FX 3800, FX 380, FX 3700, FX 370, FX 3450, FX 1800, FX 1700, CX, 7000, 6000, 600, 5000, 410, 4000 for Mac, 4000, 400, 2000D, 2000

Quadro NVS series:
NVS 510, NVS 450, NVS 420, NVS 315, NVS 310, NVS 300, NVS 295, NVS 290

Quadro Plex series:
S Series, Model IV, D Series, 7000