Sterowniki dla systemu Unix

WA?NE LINKI
Download Drivers

Linux x86_64/AMD64/EM64T
Najnowsza wersja gałęzi produkcyjnej: 470.74
Najnowsza wersja gałęzi New Feature: 465.31
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 390.xx ): 390.144
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 340.xx ): 340.108
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 304.xx ): 304.137
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 71.86.xx ): 71.86.15
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 96.43.xx ): 96.43.23
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 173.14.xx ): 173.14.39
Archiwum

Linux x86/IA32
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 390.xx ): 390.144
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 340.xx ): 340.108
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 304.xx ): 304.137
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 71.86.xx ): 71.86.15
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 96.43.xx ): 96.43.23
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 173.14.xx ): 173.14.39
Archiwum

Linux aarch64
Najnowsza wersja gałęzi produkcyjnej: 470.74
Najnowsza wersja gałęzi New Feature: 465.31
Archiwum

Linux 32-bit ARM
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 390.xx ): 390.144
Archiwum

FreeBSD x86
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 390.xx ): 390.144
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 340.xx ): 340.108
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 304.xx ): 304.137
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 71.86.xx ): 71.86.15
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 96.43.xx ): 96.43.23
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 173.14.xx ): 173.14.39
Archiwum

FreeBSD x64
Najnowsza wersja gałęzi produkcyjnej: 470.74
Najnowsza wersja gałęzi New Feature: 465.31
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 390.xx ): 390.144
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 340.xx ): 340.108
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 304.xx ): 304.137
Archiwum

Solaris x64/x86
Najnowsza wersja gałęzi produkcyjnej: 470.74
Najnowsza wersja gałęzi New Feature: 465.31
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 390.xx ): 390.144
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 340.xx ): 340.108
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 304.xx ): 304.137
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 96.43.xx ): 96.43.23
Najnowsza wersja dla uk?adów GPU poprzednich generacji (seria 173.14.xx ): 173.14.39
Archiwum

Sterowniki NVIDIA nForce
Sterowniki open source przeznaczone dla sprz?tu NVIDIA nForce do??czone s? do standardowego j?dra systemu Linux oraz wiod?cych dystrybucji tego systemu. Ta strona zawiera informacje o sterownikach open source oraz dyskach ze sterownikami przeznaczonymi dla starszych dystrybucji Linuksa, zarówno w wersjach 32-bitowych, jak i 64-bitowych.