Loteria Minecraft With RTX – oficjalny regulamin

Zdobądź niesamowite nagrody od firmy NVIDIA. W związku z loterią Minecraft With RTX, NVIDIA Corporation, w imieniu własnym i swoich podmiotów stowarzyszonych („NVIDIA”), rozdawać będzie upominki, zgodnie z oficjalnym regulaminem loterii przedstawionym poniżej.

*********************************************************************

Loteria Minecraft With RTX – oficjalny regulamin

UDZIAŁ W PROMOCJI NIE WYMAGA DOKONANIA ŻADNEGO ZAKUPU ANI JAKICHKOLWIEK OPŁAT. DOKONANIE ZAKUPU NIE ZWIĘKSZY TWOJEJ SZANSY NA WYGRANĄ. PROMOCJA NIE OBOWIĄZUJE W KRAJACH, W KTÓRYCH JEJ ZASADY SĄ SPRZECZNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. PRAWO DO UDZIAŁU MAJĄ LEGALNI MIESZKAŃCY KRAJÓW: AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIA, BRAZYLIA, KANADA (Z WYŁĄCZENIEM PROWINCJI QUEBEC), KOLUMBIA, CHORWACJA, CZECHY, DANIA, FINLANDIA, FRANCJA, NIEMCY, GRECJA, IRLANDIA, JAPONIA, NOWA ZELANDIA, NORWEGIA, PERU, POLSKA, KOREA POŁUDNIOWA, HISZPANIA, SZWAJCARIA, TAJWAN, HOLANDIA, WIELKA BRYTANIA, STANY ZJEDNOCZONE (Z WYŁĄCZENIEM PORTORYKO ORAZ NALEŻĄCYCH DO NIEGO TERYTORIÓW I POSIADŁOŚCI).

1. Prawo do udziału mają legalni, pełnoletni mieszkańcy krajów: AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIA, BRAZYLIA, KANADA (Z WYŁĄCZENIEM PROWINCJI QUEBEC), KOLUMBIA, CHORWACJA, CZECHY, DANIA, FINLANDIA, FRANCJA, NIEMCY, GRECJA, IRLANDIA, JAPONIA, NOWA ZELANDIA, NORWEGIA, PERU, POLSKA, KOREA POŁUDNIOWA, HISZPANIA, SZWAJCARIA, TAJWAN, HOLANDIA, WIELKA BRYTANIA, STANY ZJEDNOCZONE (Z WYŁĄCZENIEM PORTORYKO ORAZ NALEŻĄCYCH DO NIEGO TERYTORIÓW I POSIADŁOŚCI). Ta promocja jest dostępna tylko dla osób fizycznych. W promocji nie mogą brać udziału drużyny, korporacje ani instytucje. Pracownicy firmy sponsorującej, podmioty stowarzyszone i ich odpowiedni wykonawcy, dostawcy usług oraz profesjonalni doradcy powiązani z niniejszą promocją, jak również członkowie ich najbliższych rodzin i/lub gospodarstw domowych NIE są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji.

2. Nagroda w tej promocji składa się z następujących elementów: maksymalnie 510 (pięciuset dziesięciu) zwycięzców otrzyma po jednej z następujących nagród: (a) karta GeForce RTX 2080 Ti (SCDP 1199 USD); (b) kod cyfrowy karty podarunkowej Steam (SCDP 50 USD); c) kod cyfrowy karty Minecoin (SCDP 9,99 USD); (d) figurka Minecraft Creeper Mega Bobble (SCDP 15,99 USD); lub (e) figurka Minecraft Zombie Plush (SCDP 7,99 USD); Szanse na wygraną zależą od liczby otrzymanych prawidłowych zgłoszeń. Zwycięzcy nie mogą wymieniać nagród na ich równowartość w gotówce. Firma NVIDIA zastrzega sobie wyłączne prawo do zastąpienia dowolnej nagrody dowolnym artykułem lub usługą o podobnej lub wyższej wartości. Nagroda/nagrody nie mogą być przyznane lub przekazane innej osobie.

Liczbę nagród oraz ich wartość podano poniżej:

10 (dziesięć) x „karta GeForce RTX 2080 Ti” o wartości 1199 USD (SCDP) każda.
50 (pięćdziesiąt) x „karta podarunkowa Steam na kwotę 50 USD” o wartości 50 USD (SCDP) każda.
100 (sto) x „kod cyfrowy 1600 Minecoin” o wartości ~9,25 USD (SCDP) każdy.
150 (sto pięćdziesiąt) x „karta 1760 Minecoin” o wartości 9,99 USD (SCDP) każda.
150 (sto pięćdziesiąt) x „figurka Minecraft Creeper Mega Bobble” o wartości 15,99 USD (SCDP) każda.
150 (sto pięćdziesiąt) x „figurka Minecraft Zombie Plush” o wartości 7,99 USD (SCDP) każda.

3. Aby wziąć udział w promocji:

Jest to loteria obejmująca treści tworzone przez użytkowników. Aby wziąć w niej udział, użytkownik musi pobrać i zainstalować wersję beta gry Minecraft with RTX. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym artykule. Następnie użytkownicy muszą pobrać oficjalną grę Minecraft with RTX BETA, światy udostępnione przez firmę NVIDIA LUB przekonwertować świat z wersji Minecraft JAVA Edition do Minecraft with RTX BETA (Bedrock Windows 10), a następnie przesłać zrzut ekranowy z gry lub bezpośredni materiał wideo z gry przy włączonej obsłudze technologii RTX do następujących kanałów: Facebook, Twitter, Instagram, Fora, Reddit i YouTube.

Facebook, Twitter oraz Instagram:
Użytkownicy muszą natywnie przesłać obraz lub film. Aby przesłane treści kwalifikowały się do udziału, uczestnicy muszą użyć hasztagu „#RTXOn” i „#Minecraft” w swoim poście. Post musi zawierać obraz lub film z gry Minecraft with RTX. Relacje na Facebooku i Instagramie nie kwalifikują się do udziału.

Fora i Reddit:
Posty muszą zawierać odnośnik do zrzutu ekranowego lub wideo z gry Minecraft with RTX, z włączoną obsługą technologii RTX. Posty muszą zawierać hasztag „#RTXOn” i „#Minecraft”. Fora muszą być związane z produktami GeForce lub grą Minecraft. Użytkownicy mogą również odwiedzić oficjalny wątek na forach GeForce. W przypadku serwisu Reddit, użytkownicy muszą publikować posty na dowolnym subreddicie związanym z grami, dołączając odnośnik do swojego zrzutu ekranowego lub filmu z gry Minecraft with RTX z włączoną obsługą technologii RTX. Post musi zawierać hasztag „#RTXOn” i „#Minecraft”.

YouTube:
Film musi być przesłany natywnie i musi przedstawiać przebieg rozgrywki Minecraft with RTX BETA. Tytuł lub opis filmu musi zawierać hasztag „#RTXON” i „#MINECRAFT”. Relacje w serwisie YouTube nie kwalifikują się do udziału.

Wezwania do wzięcia udziału:
Zespół NVIDIA GeForce będzie tworzyć różne monity i wezwania do działania dla treści generowanych przez użytkowników podczas loterii w kanałach społecznościowych GeForce i na stronie GeForce. Zachęcamy uczestników loterii do postępowania zgodnie z tymi wskazówkami oraz powyższymi wytycznymi, aby zmaksymalizować swoją szansę na wygraną.

PRZYKŁAD:
MONIT A: „Chcemy, abyś odtworzył słynne miejsce na świecie z włączoną obsługą ray tracingu! Udostępnij zrzut ekranowy lub film z dopiskiem #Minecraft ORAZ #RTXON”

Uczestnik może dodawać wiele zgłoszeń konkursowych. Wszystkie zgłoszenia, zarówno dodane online, jak i drogą mailową, będą przyjmowane w okresie od 16 kwietnia o godzinie 6:00 czasu PDT do 30 sierpnia do godziny 17:00 czasu PDT.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie https://contests.nvidia.com/en-us/winners w dniu [30 września 2020 r.]. Nagrody rzeczowe mogą zostać wysłane do zwycięzców dopiero po zakończeniu loterii.

Z powodu komplikacji związanych z COVID-19, czas realizacji dostaw nagród rzeczowych może ulec wydłużeniu. Spodziewane są opóźnienia, ale dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć nagrody rzeczowe naszym zwycięzcom w odpowiednim czasie.

4. Zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich zgłoszeń przez przedstawiciela firmy NVIDIA, którego decyzja będzie ostateczna i wiążąca pod każdym względem.

5. Biorąc udział w niniejszej promocji wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie przez firmę NVIDIA Twoich danych osobowych, które podałeś w związku z tą promocją (w tym również, choć nie tylko, na podanie Twojego imienia i nazwiska oraz kraju zamieszkania na liście zwycięzców oraz opublikowanie takiej listy) zgodnie z polityką prywatności firmy NVIDIA, z którą można się zapoznać na stronie https://www.nvidia.com/pl-pl/about-nvidia/privacy-policy/.

6. Firma NVIDIA nie udziela żadnych gwarancji i nie przyjmuje żadnych zażaleń w związku z nagrodami, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia problemów technicznych z przyczyn nie leżących po stronie firmy NVIDIA, między innymi ze względu na wady produkcyjne, brak kompatybilności z modelem oraz ograniczenia nałożone przez producenta.

7. Firma NVIDIA zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej promocji w przypadku oszustwa, usterek technicznych lub jakichkolwiek innych czynników niezależnych od firmy NVIDIA naruszających integralność niniejszej promocji, których określenie leży wyłącznie w gestii firmy NVIDIA. Zgłoszenia dokonywane drogą internetową z wykorzystaniem wielu adresów e-mail, wielu tożsamości lub przy użyciu jakiegokolwiek innego sposobu, mającego na celu dokonanie kilku zgłoszeń, będą uznane za nieważne. Jeśli zwycięzcą zostanie osoba, która dokonała zgłoszenia drogą internetową, zwycięzcą zostanie uznany uprawniony właściciel konta e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie. Uprawnionym właścicielem konta e-mail jest osoba fizyczna, która została przypisana do adresu e-mail przez dostawcę Internetu, dostawcę usług lub inną organizację, która jest odpowiedzialna za przypisanie adresu e-mail lub domeny powiązanej z danym adresem e-mail. Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędnie lub niewłaściwie wpisane dane w zgłoszeniu, usterki techniczne, zagubione/opóźnione transmisje danych, uchybienia, zakłócenia, usunięcia, wady, awarie linii jakichkolwiek sieci telefonicznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, niemożność uzyskania dostępu do jakiejkolwiek usługi lub witryny, niemożność dokonania zgłoszenia drogą internetową lub jakiekolwiek inne błędy lub usterki, bądź też wszelkie uszkodzenia komputera należącego do uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby, wynikające lub powiązane z uczestnictwem w promocji lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów promocyjnych lub za wszelkie spóźnione, zagubione, skradzione, wysłane za dopłatą, nieczytelne lub nieprawidłowe zgłoszenia do konkursu Jeśli strona internetowa promocji lub jakakolwiek powiązana z nią strona internetowa (lub jej część) zostanie uszkodzona lub w inny sposób uniemożliwione będzie wzięcie udziału w promocji, bądź dojdzie do zainfekowania wirusem komputerowym, wystąpią błędy, ingerencja, nieautoryzowana działalność, akcje podejmowane przez uczestników, oszustwa, techniczne usterki lub jakiekolwiek inne przyczyny określane wyłącznie przez firmę NVIDIA, które będą miały szkodliwy wpływ na administrację, bezpieczeństwo, bezstronność, integralność lub poprawny przebieg niniejszego konkursu, firma NVIDIA zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować osoby odpowiedzialne za takie działania i/lub unieważnić, zakończyć, zmodyfikować lub zawiesić niniejszą promocję lub jakąkolwiek jej część. Każda próba uszkodzenia jakiejkolwiek usługi lub strony internetowej, bądź utrudniania legalnych działań związanych z niniejszą promocją podejmowana przez uczestnika lub inny podmiot jest naruszeniem prawa cywilnego i karnego. Firma NVIDIA zastrzega sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie i/lub podjęcie innych środków wobec takiej osoby w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

8. Zwycięzca tego konkursu jest całkowicie odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich należnych podatków i opłat państwowych wynikających z otrzymania i/lub użytkowania nagrody. Firma NVIDIA zastrzega sobie prawo do odliczenia takich podatków i opłat od wartości nagrody oraz zażądania niezbędnej dokumentacji w zakresie wymaganym przez prawo.

9. Sponsorem tej promocji jest NVIDIA Corporation w imieniu własnym i podmiotów stowarzyszonych.

10. Niniejszy regulamin określany jest zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Delaware w USA bez naruszania przepisów prawnych. Uczestnicy niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w Santa Clara, CA.

NVIDIA Corporation (Nasdaq: NVDA) jest światowym liderem w dziedzinie programowalnych technologii procesorów graficznych. Odwiedź stronę internetową firmy NVIDIA pod adresem: http://www.nvidia.pl.