NVIDIA CUDA 5.5 for MAC OS X release

Wersja: 5.5.47
Data wydania: 2014.03.05
System operacyjny: Mac OS
Język: Polski
Rozmiar pliku: 66 MB

Najważniejsze zmiany

Nowości wersji 5.5.47:

Do obsługi technologii CUDA w systemie Mac OS X 10.9 Mavericks wymagany jest sterownik CUDA w wersji 5.5.47. Prosimy o zapoznanie się z listą obsługiwanych produktów.

W środowisku Mac OS możliwa jest alternatywna metoda pobrania najnowszego sterownika CUDA. Uzyskaj dostęp do najnowszego sterownika przez Preferencje systemowe > Inne > CUDA. Kliknij „Instaluj aktualizację CUDA”.

Obsługiwane produkty

  Supporta tutti i prodotti NVIDA disponibili su hardware Mac.

Dodatkowe informacje

Aby pobrać i zainstalować sterowniki, wykonaj opisane poniżej kroki:

KROK 1: Zapoznaj się z Licencją użytkowania oprogramowania firmy NVIDIA. Aby rozpocząć pobieranie sterownika, zaznacz pole potwierdzające akceptację postanowień i warunków licencji.

Przed rozpoczęciem pobierania plików wymagane jest zaakceptowanie licencji.

KROK 2: Pobierz plik sterownika

Pobierz - CUDADriver-5.5.47-macos.dmg

KROK 3: Zainstaluj sterownik

Uwaga: Karta Quadro dla komputerów Mac/GeForce dla komputerów Mac musi zostać zainstalowana przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania CUDA 5.5.47

  1. Dwukrotnie kliknij na pliku CUDADriver-5.5.47-macos.dmg
  2. Dwukrotnie kliknij na "CUDA Driver" (sterownik CUDA)
  3. Po wyświetleniu okna powitalnego "Welcome to the CUDA 5.5 Installer" (witamy w instalatorze CUDA 3.1) kliknij na "Continue" (kontynuuj).
  4. Zapoznaj się z umową licencyjną. Możesz zmienić język, korzystając z menu rozwijanego. Kliknij na "Continue".
  5. Kliknij na "Agree to accept the terms in the software license agreement" (zgadzam się i akceptuję warunki użytkowania oprogramowania NVIDIA).
  6. Po pojawieniu się okna standardowej instalacji, kliknij na "Install" (zainstaluj).
  7. Po wyświetleniu okna umożliwiającego wprowadzenie hasła, podaj je, a następnie kliknij na "OK".
  8. Kliknij na "Close" (zamknij) aby zakończyć instalację.