INFORMACJE O URZĄDZENIU SHIELD

Szczegółowe informacje na temat urządzenia SHIELD TV można znaleźć w zakładce Ustawienia   > Ustawienia urządzenia > Informacje.

W tym menu dostępne są następujące opcje

  • Ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji systemu
  • Zmień nazwę swojego urządzenia SHIELD
  • Informacje prawne
  • Dodatkowe informacje na temat systemu, takie jak
    • Numer seryjny produktu
    • Adres IP
    • Adres MAC sieci