HARMONOGRAM UŚPIENIA I WYGASZACZ EKRANU

Dla urządzenia SHIELD TV można skonfigurować wygaszacz ekranu, który będzie wyświetlał zdjęcia lub kolorowe wzory.Wygaszacz ekranu Daydream korzysta z kolekcji zdjęć krajobrazu.

WYBIERZ SWÓJ WYGASZACZ EKRANU

  1. Na ekranie głównym urządzenia SHIELD TV wybierz opcję Ustawienia  > Ustawienia urządzenia > Wygaszacz ekranu  .
  2. Ponownie wybierz Wygaszacz ekranu.
  3. Wybierz jedną z dostępnych opcji.

WYBIERZ CZAS OCZEKIWANIA DLA WYGASZACZA EKRANU

Można wybrać czas, po którym zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu w przypadku nieużywania urządzenia SHIELD TV:

  1. Z poziomu ekranu głównego urządzenia SHIELD TV wybierz Ustawienia  > Ustawienia urządzenia > Wygaszacz ekranu  .
  2. Wybierz Przełącz urządzenie w tryb uśpienia.
  3. Wybierz jedną z dostępnych opcji.