DOSTOSOWYWANIE TRYBÓW WYŚWIETLANIA (ROZDZIELCZOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA, PRZESTRZEŃ KOLORÓW)

Aby zmienić tryb wyświetlania, przejdź do zakładki Ustawienia   > Ustawienia urządzenia > Dźwięk i wyświetlanie > Rozdzielczość i wybierz opcję z listy popularnych trybów wyświetlania.   

Tryby kompatybilne z Dolby Vision są domyślnie wyłączone. Możesz je wybrać tutaj.

Aby wybrać niestandardowy tryb wyświetlania, przejdź do zakładki Ustawienia   > Ustawienia urządzenia > Dźwięk i wyświetlanie > Zaawansowane ustawienia wyświetlania > Niestandardowy tryb wyświetlania, a następnie zapoznaj się z listą wszystkich trybów dostępnych dla Twojego wyświetlacza.

UWAGA Jeśli wybierzesz częstotliwość odświeżania inną niż 60 Hz, aplikacje obsługujące częstotliwość 60 Hz (strona główna urządzenia Android TV, gry oraz filmy o częstotliwości 60 Hz) mogą działać wolniej.