PODŁĄCZANIE NOŚNIKÓW PAMIĘCI MASOWEJ DO URZĄDZENIA SHIELD

  1. Do urządzenia SHIELD można podłączyć dodatkowy nośnik pamięci USB.  Podłączony nośnik pamięci jest automatycznie rozpoznawany jako "wymienna pamięć masowa”, a urządzenie SHIELD może odczytywać i zapisywać dane bezpośrednio na tym nośniku pamięci.  Aplikacje i dane aplikacji nie mogą być instalowane i zapisywane w "wymiennej pamięci masowej”.  Aby zwiększyć ilość pamięci do instalowania aplikacji, podłączony nośnik pamięci musi być sformatowany jako "pamięć wewnętrzna urządzenia”.
  2. Aby sformatować nośnik pamięci jako « pamięć wewnętrzna urządzenia”, przejdź do zakładki Ustawienia
  3. >Ustawienia urządzenia > Pamięć > [Pamięć wewnętrzna urządzenia] > Ustaw jako pamięć wewnętrzną urządzenia.  Spowoduje to sformatowanie i zaszyfrowanie nośnika pamięci.
  4. Urządzenie SHIELD TV jest zgodne z systemem plików FAT32, exFAT, NTFS oraz HFS+.  

JAK DODAĆ SIECIOWĄ PAMIĘĆ MASOWĄ

Urządzenie SHIELD TV umożliwia dodawanie urządzeń sieciowej pamięci masowej (NAS). Funkcja ta może się przydać w przypadku dużej liczby osobistych multimediów udostępnianych w sieci, do których chcesz mieć dostęp w urządzeniu SHIELD TV (tzn. PLEX Media Server)

Aby dodać urządzenie NAS:

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Pamięć masowa > Sieciowa pamięć masowa .
  2. Wszystkie wykrywane dyski sieciowe znajdują się w obszarze "Dostępne sieciowe pamięci masowe”.
  3. Jeśli dane urządzenie NAS jest ukryte lub nie transmituje danych, można wybrać opcję "ręcznie dodaj sieciową pamięć masową”.