PRZENOSZENIE TREŚCI NA URZĄDZENIE SHIELD

Za pośrednictwem komputera można uzyskać dostęp do wewnętrznej i zewnętrznej pamięci masowej urządzenia SHIELD TV.

 Przy użyciu kabla USB typ A-typ A (niedołączony do opakowania) można podłączyć komputer bezpośrednio do urządzenia SHIELD TV:

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia 
  2.  > Ustawienia urządzenia> Pamięć > Przesyłanie plików do komputera przy użyciu kabla USB
  3. Po podłączeniu komputera do urządzenia SHIELD TV urządzenie będzie widoczne jako dostępne w obszarze menedżera plików w opcji „SHIELD Android TV”
UWAGA Port 1 USB nie może być używany do podłączania zewnętrznej pamięci masowej lub urządzeń peryferyjnych, jeśli funkcja ta jest włączona.
PRZEZ SIEĆ LOKALNĄ

PRZEZ SIEĆ LOKALNĄ

Urządzenie SHIELD TV może zostać ustawione jako wykrywalne adresowalne urządzenie sieciowe.

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia   > Ustawienia urządzeniaPamięć > Przesyłanie plików przez sieć lokalną
  2. Wyświetlona strona będzie zawierała informacje potrzebne do zalogowania się w urządzeniu SHIELD TV w celu przenoszenia plików do i z pamięci masowej.