FÅ KENDSKAB TIL DIT SHIELD TV

SHIELD TV Pro

Ny trådramme for SIF
 
Lyset på SHIELD TV
BEMÆRK: Hvis du vil justere lysstyrken SHIELD, skal du gå til Indstillinger > Enhedsindstillinger (Device Preferences) > System  LED-lysstyrke (LED brightness)
Ny trådramme for SIF
 
USB 3.0/USB-pc-forbindelsesport
 
 
USB 3.0
 
 
HDMI 2.0
 
 
Ethernet
 
 
Strømindgang
BEMÆRK:  Hvis du vil slutte SHIELD til en pc via et USB-kabel, skal du gå ti til Indstillinger (Settings) >  Enhedsindstillinger (Device Preferences) > Lagringsplads (Storage) > Overfør filer til en computer ved hjælp af USBTransfer files to a computer using USB).
BEMÆRK:  Hvis "Brug af USB" er aktiveret, kan USB-indgangen ikke længere bruges til ekstern lagring eller til at oprette forbindelse til andre eksterne enheder.

SHIELD-FJERNBETJENING

SHIELD-FJERNBETJENING
 
Indbygget mikrofon
 
 
Tænd/sluk-knap
 
 
Knappen Indstillinger
(kan tilpasses under Indstillinger > Enheder og tilbehør > Tilpas knappen Indstillinger) (Settings > Devices & Accessories > Customize Settings button)
 
 
Navigationsring (op, ned, højre, venstre)
 
 
Knappen Vælg
 
 
Knappen Tilbage
 
 
Knappen Hjem
 
Knappen Spol frem
 
 
Knappen Afspil/pause
 
 
Knappen Spol tilbage
 
 
Knappen Stemmesøgning
 
 
Skru op for lydstyrken
 
 
Skru ned for lydstyrken
 
 
Åbn Netflix

SÅDAN BRUGER DU SHIELD-FJERNBETJENINGEN

For at Handling
Navigere Navigere
Vælge et element Tryk på knappen Vælg
Gå til forrige skærm Tryk på knappen Tilbage
Gå til startskærmen Tryk på knappen Hjem
Få adgang til seneste apps Dobbelttryk på knappen Hjem
Få adgang til alle apps Hold knappen Hjem nede
Udsende og optage spil Hold knappen Hjem nede (NVIDIA Share skal være aktiveret)
Gå til Indstillinger Tryk på knappen Indstillinger, eller hold knappen TILBAGE nede (fra startskærmen)
Sætte SHIELD i dvaletilstand Tryk på Tænd/sluk-knappen (tv'et slukker, hvis HDMI-CEC- eller infrarød strømstyring er aktiveret)
Stemmesøge med Google Assistent Tryk på og slip knappen Stemmesøgning, og sig derefter kommandoen. Prøv at sige "Afspil Stranger Things" eller "Hvordan er vejret?"
Justere lydstyrken Tryk på knapperne Lydstyrke op eller Lydstyrke ned.
Spole frem Tryk på knappen Spol frem
Spole tilbage Tryk på knappen Spol tilbage
Afspille eller sætte på pause Tryk på knappen Afspil/pause
Sætte fjernbetjeningen i parringstilstand Hold knapperne Hjem og Tilbage nede, indtil knapperne blinker

SÅDAN TILSLUTTER DU FJERNBETJENINGEN

SHIELD-fjernbetjeningen leveres automatisk parret med dit SHIELD TV direkte fra kassen. Du skal bare trykke på knappen Vælg for at aktivere den. Hvis du vil slutte en ny fjernbetjening til SHIELD, skal du følge vejledningen på http://nvda.co/connect.

BEMÆRK SHIELD-fjernbetjeningen tændes og slukkes automatisk. Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer, skal du muligvis udskifte batterierne i fjernbetjeningen. Du kan se batteriniveauet i appen for SHIELD-tilbehør.

KNAPPEN INDSTILLINGER, DER KAN TILPASSES

Knappen Indstillinger åbner som standard Indstillinger, men kan tilpasses, så den udfører dine foretrukne aktiviteter. Hvis du vil ændre på knappen Indstillinger, skal du gå til Indstillinger > Fjernbetjeninger og tilbehør > Tilpas knappen Indstillinger (Settings > Remotes & Accessories > Customize Settings button).

FIND EN MISTET SHIELD-FJERNBETJENING

SHIELD-fjernbetjeningen har en lokaliseringsfunktion. Når den er aktiveret, afspiller din SHIELD-fjernbetjening en hørbar melodi. Denne lydfinder stopper efter 10 sekunder. Du kan aktivere denne funktion på flere måder:

Knappen til lokalisering af fjernbetjening på SHIELD

 • Find knappen til lokalisering af fjernbetjening i den ene side ende af SHIELD (over HDMI-porten), og tryk for at begynde at lokalisere dit SHIELD.

SHIELD TV-mobilapp (iOS/Android)

 • Download SHIELD TV-appen til din enhed, hvis du ikke allerede har gjort det.
 • Tryk på "Flere valgmuligheder" (more options) i appen (tre prikker i øverste højre hjørne).
 • Tryk på "Find min fjernbetjening" (find my remote)

Google Home

 • Vigtig bemærkning: Dit Google Home skal være på samme netværk som dit SHIELD og skal bruge den samme Google-konto, som du er logget ind på dit SHIELD med.
 • På en Google Home-enhed skal du sige "OK Google, start SHIELD-fjernbetjeningslokator"

Amazon Echo-enheder

 • Vigtig bemærkning: Du skal allerede have parret din Echo-enhed med SHIELD ved hjælp af Amazon Alexa.
 • På din Echo-enhed skal du sige "Alexa, bed SHIELD om at finde min fjernbetjening"

Bemærk: Fjernbetjeningslokatoren fungerer kun, hvis SHIELD-fjernbetjeningen er tilsluttet dit SHIELD. Almindelige årsager til, at lokaliseringsfunktionen ikke fungerer, omfatter:

 • Der er ikke strøm til dit SHIELD (tjek strømkabelforbindelsen).
 • Meget lavt/tomt batteriniveau på fjernbetjeningen.
 • Parring mellem fjernbetjening og SHIELD mistes.

Customize Remote Name

 • Du kan give din SHIELD-fjernbetjening et brugerdefineret navn. Hvis du vil omdøbe din SHIELD-fjernbetjening, skal du gå til Fjernbetjeninger og tilbehør > SHIELD-tilbehør  > Aktiv controller > Navn på tilbehør (Remotes & Accessories > SHIELD Accessories > Active controller > Accessory name).

Battery Replacement

Din SHIELD-fjernbetjening bruger (2) AAA-batterier. Følg disse instruktioner for at udskifte batterierne.

 1. Skub dækslet væk fra bagsiden af SHIELD-fjernbetjeningen. 
  • Find den pil, der peger nedad, på bagsiden af SHIELD-fjernbetjeningen.
  • Tryk ind og ned med tommelfingeren for at skubbe bagdækslet af.
 2. Udskift batterierne med "+"-polen nedad. 
 3. Skub batteribakken ind i SHIELD-fjernbetjeningen, indtil du hører et klik.

AKTIVÉR AUTOMATISKE SYSTEMOPGRADERINGER

Dit SHIELD kan automatisk downloade og installere systemopgraderinger.  Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du gå til Indstillinger (Settings)    > Enhedsindstillinger (Device Preferences) > Om > Systemopgradering (System upgrade) og aktivere "Automatisk opgradering" (Auto-upgrade).  Du kan også angive et tidspunkt, hvor SHIELD kan starte opgraderingen.

SØG EFTER SYSTEMOPGRADERING

Systemopgraderinger sendes direkte til dit SHIELD TV fra NVIDIA. Der vises et meddelelsesbanner øverst på SHIELD TV'ets startskærm, når der er en tilgængelig opgradering. Hvis du vælger "Oplysninger" på denne meddelelse, vil dit SHIELD TV automatisk downloade og starte opdateringen. Du kan også se, om der er en systemopdatering ved at gå til Indstillinger (Settings)    > Enhedsindstillinger (Device Preferences) > Om (About) > Systemopgradering (System upgrade).