TIMING AF DVALETILSTAND OG PAUSESKÆRM

Du kan indstille en pauseskærm til dit SHIELD TV, der viser fotos og farverige design. Daydream bruger en samling af flotte fotos.

VÆLG DIN PAUSESKÆRM

  1. Vælg Indstillinger (Settings)  > Enhedsindstillinger (Device Preferences) > Pauseskærm (Screen saver) på startskærmen på SHIELD TV .
  2. Vælg Pauseskærm igen.
  3. Vælg mellem de tilgængelige muligheder.

INDSTIL VENTETID FOR PAUSESKÆRM

Du kan vælge, hvor lang tid det tager, før din pauseskærm starter, når du ikke bruger dit SHIELD TV:

  1. Vælg Indstillinger (Settings)  > Enhedsindstillinger (Device Preferences) > Pauseskærm (Screen saver) på startskærmen på SHIELD TV .
  2. Vælg Sæt enheden i dvaletilstand (Put device to sleep).
  3. Vælg en af mulighederne.