NULSTIL SHIELD

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER

BEMÆRK: Hvis du udfører en nulstilling og gendanner fabriksindstillingerne, vil alle data blive slettet fra dit SHIELD. Data, der er tilknyttet din Google-konto, kan gendannes. Alle enhedsindstillinger vil også blive fjernet.

NULSTIL GENNEM INDSTILLINGER

Følg disse trin for at nulstille dit SHIELD TV og gendanne fabriksindstillingerne:

  1. Fra startskærmen skal du vælge Indstillinger (Settings)  > Enhedsindstillinger (Device Preferences) > Nulstil (Reset).
  2. Vælg Nulstil (Reset).
  3. Vælg derefter Slet alt (Erase everything) for at bekræfte og nulstille enheden.