LEGGE TIL BLUETOOTH-TILBEHØR

Du kan bruke Bluetooth-tilbehør som for eksempel et trådløst tastatur, en mus eller spillkontroller med SHIELD TV-en din.

Slik legger du til Bluetooth-tilbehør:

  1. På SHIELD TV-skjermen velger du Innstillinger  .
  2. Under Fjernkontroll og tilbehør, velger du Legg til tilbehør  . SHIELD TV-en vil søke etter Bluetooth-tilbehør innenfor rekkevidde.
  3. ett tilbehøret i tilkoblingsmodus.
  4. Du ser tilbehøret oppført på TV-skjermen. Velg tilbehøret ditt.
  5. SHIELD TV-en kobles til tilbehøret.

PROBLEMER MED Å LEGGE TIL BLUETOOTH-TILBEHØR

Prøv disse feilsøkingstrinnene hvis Bluetooth-tilbehøret ikke kobler til.