VENTETID FOR HVILEMODUS OG SKJERMSPARER

Du kan konfigurere en skjermsparer for SHIELD TV-en som viser bilder og fargerike design. Daydream bruker en samling naturskjønne bilder.

VELG SKJERMSPARER

  1. På startskjermen for SHIELD TV velger du Innstillinger  > Enhetsinnstillinger > Skjermsparer  .
  2.  Velg Skjermsparer på nytt.
  3.   Velg blant de tilgjengelige alternativene.

ANGI VENTETID FOR SKJERMSPARER

Du kan velge hvor lang tid det tar for skjermspareren å starte når du ikke bruker SHIELD TV-en:

  1.   På startskjermen for SHIELD TV velger du Innstillinger  > Enhetsinnstillinger > Skjermsparer  .
  2. Velg Sett enheten i hvilemodus.
  3. Velg ett av alternativene.