KOBLE LAGRINGSPLASS TIL SHIELD-ENHETEN

Ekstra microSD-lagringsplass kan kobles til SHIELD.  Tilkoblet lagring kobles automatisk til som «flyttbart lagringsområde», og SHIELD kan lese og skrive direkte til lagringsenheten.  Apper og appdata kan ikke installeres på «flyttbart lagringsområde».  For å øke lagringsplassen for å installere apper må tilkoblet lagring formateres som «enhetslagring».

Hvis du vil formatere lagringsenheten for «enhetslagring», velger du Innstillinger   > Enhetsinnstillinger > Lagring > [Lagringsenhet] > Konfigurer som enhetslagring.  Dette vil formatere og kryptere lagringsenheten.

SHIELD TV er kompatibel med FAT32-, exFAT-, NTFS- og HFS +-filsystemer. 

SLIK LEGGER DU TIL NETTVERKSLAGRING

SHIELD TV-en kan legge til NAS-enheter (Network Addressable Storage). Dette kan være nyttig hvis du har en stor mengde personlige medier delt på et nettverk du ønsker å få tilgang til på SHIELD TV-en (f.eks. PLEX Media Server)

Slik legger du til NAS:

  1. Velg Innstillinger   > Enhetsinnstillinger Lagring > Nettverkslagring
  2. Alle lagringsenheter som kan oppdages av nettverket, vil plasseres under «Tilgjengelig nettverkslagring».
  3. Hvis NAS-en er skjult eller ikke kringkastes, kan du velge «legg til nettverkslagring manuelt».