AKTIVERE DOLBY VISION/HDR10 PÅ TV-EN DIN

Noen HDR TV-er har ikke HDR-utgang aktivert som standard for HDMI. Se brukerhåndboken for TV-en for å aktivere HDR-utgang fra SHIELD. Her er innstillingene for noen av de vanlige TV-ene:

  • Samsung HDR TV-er: Meny > Bilde > Bildevalg > HDMI UHD farge > På >Start på nytt
  • LG HDR TV-er: Hjem > HDMI > Innstillinger > Avansert > Bilde > HDMI ULTRADYP FARGE > På > Start på nytt
  • Sony HDR TV-er: Hjem > Innstillinger > Eksterne innganger > HDMI signalformat > HDMI [velg SHIELD-inngangen] > Forbedret modus (TV-en starter på nytt)