JUSTERE VISNINGSMODUSER (OPPLØSNING, OPPDATERINGSFREKVENS, FARGEPLASS)

Hvis du vil endre visningsmodus, går du til Innstillinger   > Enhetsinnstillinger > Skjerm og lyd > Oppløsning for å velge fra en liste over populære visningsmoduser.   

Dolby Vision-kompatible moduser er ikke aktivert som standard og kan velges her.

Hvis du vil velge en egendefinert visningsmodus, går du til Innstillinger   > Enhetsinnstillinger > Skjerm og lyd > Avanserte visningsinnstillinger > Egendefinert visningsmodus for å se en liste over alle tilgjengelige moduser for skjermen.

MERK Hvis du velger en annen oppdateringsfrekvens enn 60 Hz, vil du oppleve treg ytelse i programmer som støtter 60 Hz (Android TV-hjemmesiden, spill og videoer på 60 Hz).