AV SYNKRONISERING

Bruk av en AV-mottaker med HDMI for video kan føre til at lyd henger etter video. Prøv først å bruke AV-synkroniseringsinnstillingene på mottakeren for å kalibrere. Hvis dette ikke fungerer, bruker du glidebryteren for AV-synkronisering i Innstillinger   > Enhetsinnstillinger > Skjerm og lyd > Avanserte innstillinger > Synkronisering av lyd og video for å kalibrere lydforsinkelse. Glidebryteren for AV-synkronisering lar deg justere lyd med ett sekund (i små trinn på 10 ms) for å synkronisere lyd og video.

Vær oppmerksom på at dette verktøyet bare fungerer når SHIELD er koblet til AV-mottakeren via HDMI (dvs. lyd/ video over HDMI). Det er ikke ment å brukes når et hodesett er koblet til en SHIELD kontroller/SHIELD fjernkontroll eller Bluetooth-lydenhet.

Hvis videoen henger etter lyd (dvs. lyd er foran video), bruker du AV-mottakerens innstillinger til å forsinke lyden.

JUSTER FOR OVERSKANNING

For TV-er som ikke har egne innstillinger for overskanning, kan du bruke denne innstillingen til å justere bildestørrelsen slik at den passer til skjermen.

Gå til Innstillinger   > Enhetsinnstillinger > Skjerm og lyd Avanserte innstillinger > Juster for overskanning for å endre størrelsen på bildet på TVen eller skjermen. Bruk opp- og ned-knappene på fjernkontrollen for å maksimere bildet på TV-en. Kontroller at de grønne trekantene er helt synlige for å unngå overskanning.