SLIK OVERFØRER DU INNHOLD TIL SHIELD

Fra en PC kan du få tilgang til intern og tilkoblet lagring på SHIELD TV-en.

OVER LOKALT NETTVERK

SHIELD TV-en kan bli synlig som en nettverksadresseenhet.

  1. Aktiver Innstillinger   > Enhet InnstillingerLagring > Overfør filer over lokalt nettverk
  2. Følgende side har informasjonen som trengs for å logge inn på SHIELD TV for å flytte filer inn og ut av lagringsplassen.