Polityka Plików Cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki składające się z liter i cyfr, które są umieszczane przez stronę internetową w urządzeniu końcowym użytkownika, wykorzystywanym do przeglądania Internetu. Pliki cookie mają różne zastosowania i mogą być powiązane z danymi osobowymi. Firma NVIDIA wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwiać korzystanie z naszych witryn internetowych (takich jak NVIDIA.com, Geforce.com i Developer.nvidia.com) oraz optymalizować ich działanie, poprzez gromadzenie informacji na temat korzystania ze stron internetowych i ich ustawień, jak opisano poniżej. Zasady dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie, opisane są w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie oraz naszej Polityce prywatności. Za pośrednictwem Centrum prywatności , w każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe zgromadzone przez firmę NVIDIA.

Większość przeglądarek internetowych zapewnia podstawowe opcje kontroli umieszczania plików cookies w Twoim urządzeniu. Możesz je znaleźć w ustawieniach przeglądarki. Firma NVIDIA respektuje żądanie „nie śledź”, które możesz wysyłać włączając opcję „nie śledź” dostępną w większości przeglądarek internetowych — w takiej sytuacji, podczas korzystania z naszych witryn internetowych Twoja aktywność online nie będzie śledzona. Jeśli nie zmieniałeś ustawień swojej przeglądarki, tak aby blokować pliki cookie, nasz system będzie umieszczał pliki cookie w Twoim urządzeniu za każdym razem, gdy odwiedzisz którąś z naszych stron internetowych.

Strony trzecie mogą umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz reklamy — w tym reklamy firmy NVIDIA — wyświetlane na ich stronach internetowych, serwisach lub aplikacjach. Wykorzystanie takich plików cookie regulowane jest przez zapisy wchodzące w skład polityki prywatności odpowiednich firm. Firma NVIDIA zachęca do zapoznania się z polityką plików cookie i oświadczeniami o ochronie prywatności, dotyczącymi witryn internetowych, usług lub aplikacji zarządzanych przez strony trzecie, aby zrozumieć, w jaki sposób mogą one gromadzić, wykorzystywać i udostępniać informacje o użytkowniku.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w szczególności o tym, jak sprawdzić ustawienia plików cookies, jak blokować, zarządzać i kasować pliki cookies, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Rodzaje Plików Cookie Wykorzystywanych Przez Firmę Nvidia

Sesyjne pliki cookie
Termin „user input cookies” może być używany jako ogólne określenie sesyjnych plików cookie, wykorzystywanych do przechowywania danych wprowadzanych przez użytkownika podczas przesyłania danych online oraz identyfikowania użytkownika przez stronę internetową tak, aby każda zmiana lub wybrana opcja była zapamiętana na kolejnych stronach. Sesyjne pliki cookie są niezbędne, aby dostarczać użytkownikowi pożądanych informacji powiązanych z podejmowanymi przez użytkownika działaniami (takimi, jak kliknięcie w przycisk lub wypełnienie formularza). Sesyjne pliki cookie wygasają zawsze po zakończeniu bieżącej sesji.

Stałe pliki cookie
Stałe pliki cookie pomagają witrynom internetowym pamiętać Twoje informacje, historię przeglądania i ustawienia, gdy odwiedzasz je po raz kolejny. Efektem jest szybszy i wygodniejszy dostęp do serwisów internetowych. Stałe pliki cookie pomagają również personalizować i poprawiać komfort użytkowania witryn internetowych, a poszczególnymi ustawieniami w tym zakresie możesz dowolnie zarządzać za pośrednictwem Centrum prywatności NVIDIA.

Stałe pliki cookie pozostają zapisane w jednym z folderów na Twoim urządzeniu do momentu, aż usuniesz je ręcznie, bądź zostaną usunięte automatycznie w oparciu o czas określony w parametrach folderu cookie.

Lista plików cookie
W poniższej tabeli znajdziesz więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie, których używamy oraz celów, do jakich są przeznaczone:Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do obsługi elementów witryny internetowej, takich jak menu wyboru lokalnej strony kraju (lub ustawienia języka), zarządzanie kontem, rejestracja w wydarzeniach, instalacje sterowników lub preferencje dotyczące poczty e-mail.

Nazwa pliku cookie Rodzaj pliku cookie Źródło pliku cookie Przeznaczenie/Gromadzone dane
__NV_DD3
__NV_DD3Manual

Sesyjne pliki cookie

Własne (NVIDIA) Umożliwiają firmie NVIDIA sugerowanie sterowników odpowiednich dla sprzętu firmy NVIDIA,
zainstalowanego w Twoim urządzeniu, gdy dokonujesz automatycznego
lub manualnego skanowania swojego urządzenia https://www.nvidia.com/Download
/index.aspx?lang=en-us
. Dane dotyczące układu GPU
użytkownika są przechowywane do czasu zamknięcia sesji przeglądarki.
__NV_nvJson

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres jednego miesiąca).

Własne (NVIDIA) Odpowiedzialny za rekomendowanie odpowiedniego sterownika podczas przyszłych
wizyt na stronie, gdy użytkownik dokonuje skanowania swojego systemu z wykorzystaniem narzędzia do wyszukiwania najnowszych sterowników, analizatora układu GPU lub innych opcji skanowania urządzenia (dostępnych pod adresem
https://www.geforce.com/drivers).
OperatingSystem
ProductSeries
ProductSeriesType
ProductType
Język

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres jednego roku).

Własne (NVIDIA) Przechowują informacje na temat opcji wybranych przez użytkownika, gdy dokonuje on
zmian w rozwijanym menu manualnej wyszukiwarki sterowników na stronie internetowej sterowników NVIDIA (dostępnej pod adresem https://www.geforce.com/drivers).
__NVEU_SSO / __NVSESSION

Sesyjne pliki cookie

Własne (NVIDIA) Przechowują dane logowania użytkownika, gdy loguje się on na stronę profilową subskrybenta biuletynu informacyjnego.
__NVEU_UID

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres jednego miesiąca).

Własne (NVIDIA) Przechowuje unikalny identyfikator użytkownika, jako część weryfikacji zabezpieczeń, gdy loguje się on na stronę profilową subskrybenta biuletynu informacyjnego.
NVIDIADefaultLang

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres jednego roku).

Własne (NVIDIA) Zapamiętuje wybór lokalnej strony kraju, po dokonaniu przez użytkownika wyboru języka. Podczas późniejszych wizyt przekierowuje Cię na odpowiednią stronę lokalną.
CookiePolicy

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres jednego roku).

Własne (NVIDIA) Akceptuje niniejszą politykę dotyczącą plików cookie po przejściu do witryny internetowej NVIDIA.
has_js

Sesyjne pliki cookie

Własne (developer.n
vidia.com)
System Drupal używa tego pliku cookie, aby wskazać, czy przeglądarka użytkownika ma włączoną obsługę JavaScript.
SSESS

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres 23 dni).

Własne (developer.n
vidia.com)
Stały plik cookie Drupal
current_tenant

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres 4 dni).

Zewnętrzne (auth0) Umożliwia bezpieczne uwierzytelnianie użytkowników, a także zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom naszej witryny i zawartych w niej danych.
auth0l

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres 4 dni).

Zewnętrzne (auth0)
ajs_user_id

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres jednego roku).

Zewnętrzne (auth0)
_fbp

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres 3 miesięcy).

Zewnętrzne (auth0)
OptanonConsent

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres 6 miesięcy).

Zewnętrzne (auth0)
ajs_anonymous_id

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres 6 miesięcy).

Zewnętrzne (auth0)
AMCV_F207D74D5
49850760A4C9
8C6%40
AdobeOrg

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres 6 miesięcy).

Zewnętrzne (auth0)
RrRL1iTsgXOgVF4_

Trwały plik cookie

Własny (NVIDIA) Umożliwia firmie NVIDIA zbieranie fragmentów dziennika wysyłanych z tego samego wystąpienia klienta przeglądarki GFN i kierowanie ich do określonego węzła serwerowego. Plik cookie pozostaje aktywny przez około 24 godziny. Zobacz dołączony obraz, aby uzyskać informację o czasie wygaśnięcia.
lightstep_guid/gfn-client

Trwały plik cookie (wygasa po tygodniu)

Zewnętrzny (Lightstep) Zezwala firmie Lightstep na grupowanie zakresów wysyłanych przez tego samego klienta.
lightstep_session_id

Trwały plik cookie (wygasa po tygodniu)

Zewnętrzny (Lightstep)  
unibrow_(var)
overlay_(var)

Trwały plik cookie (wygasa po 30-90 dniach).

Własny (NVIDIA) Ten plik cookie ukrywa nakładkę i „unibrow” przed powracającymi użytkownikami. Plik cookie „unibrow” zostanie włączony, gdy odwiedzający kliknie odnośnik „unibrow” lub ikonę zamknięcia. Plik cookie nakładki zostanie włączony, jeśli użytkownik kliknie tzw. wezwanie do działania, ikonę zamknięcia lub obszar otaczający nakładkę.
Analytics Cookies
Te pliki cookie służą do lepszego zrozumienia i optymalizacji korzystania z Internetu, poprzez analizę danych dotyczących między innymi odwiedzanych stron internetowych lub zakupów dokonanywanych za pośrednictwem naszego sklepu.

Nazwa pliku cookie Rodzaj pliku cookie Źródło pliku cookie Przeznaczenie/Gromadzone dane
Icl_cid
hatch_cid

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres jednego miesiąca).

Własne (NVIDIA) Pomaga w ocenie skuteczności kampanii na podstawie liczby przekierowań do strony NVIDIA w ramach kampanii marketingowej.
AMCV_[random string]
%40AdobeOrg s_ecid
AMCVS_[random string]
%40AdobeOrg s_cc
s_ppv
s_getNewRe
peat
sc_cmp
sc_cvp
VisitorID

AMCV_[random string]%40
AdobeOrg i s_ecid są stałymi plikami cookie (pozostają aktywne przez okres 2 lat).

AMCVS_[random string]%40
AdobeOrg, s_cc i s_ppv są sesyjnymi pikami cookie.

s_getNewRepeat, sc_cmp, sc
_cvp, VisitorID są stałymi plikami cookie (pozostają aktywne przez okres 1 miesiąca).

Własne (NVIDIA) Zbieramy również anonimowe informacje
dotyczące sposobu korzystania z naszej witryny
internetowej, takie jak adres IP, rodzaje
przeglądarek (np. Internet Explorer, Safari, Mozilla
itp.), miejsca, z którego odwiedzający trafili na
naszą stronę oraz poszczególnych stron, które odwiedzili. Informacje te wykorzystujemy (a) do anonimowej analizy statystycznej wzorców ruchu na stronach internetowych, (b) do administrowania naszą witryną i serwerami oraz (c) do ulepszania naszych usług.” Szczegółowe informacje dotyczące tych plików cookie dostępne są tutaj: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/
whitepapers/cookies/cookies_analytics.html
mbox

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres 2 tygodni).

Własne (NVIDIA) Zapewnia możliwość sprawdzenia, które treści i oferty online są dla Ciebie najbardziej odpowiednie. Szczegółowe informacje dotyczące tego pliku cookie dostępne są tutaj: https://marketing.adobe.com/resources/help/
en_US/whitepapers/cookies/cookies_target.html
hatch_cid
ncid
ps-utid
ps-utparam

hatch_cid, ncid są stałymi plikami cookie(pozostają aktywne przez okres 1 miesiąca).

ps-utid, ps-utparam są stałymi plikami cookie(pozostają aktywne przez okres 1 dnia).

Własne (NVIDIA) Pomaga w ocenie skuteczności kampanii na podstawie liczby przekierowań do strony NVIDIA w ramach kampanii marketingowej.
_mkto_trk

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres 2 lat).

Własne (NVIDIA) Dostarcza informacji o aktywnościach (np. kliknięciach) wykonanych na stronach internetowych NVIDIA.com podczas wizyty użytkownika.
_sdsat_6sui
_sdsat_6suc

_sdsat_6sui, _sdsat_6suc są sesyjnymi plikami cookie.

Własne (NVIDIA) Gromadzą informacje związane z Twoim adresem IP, w tym — w stosownych przypadkach — informacje dotyczące Twojego miejsca pracy i innych publicznych danych.
Icl_session_key

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres jednego miesiąca).

Zewnętrzne (hatch.com) Pomaga w ocenie skuteczności kampanii na podstawie liczby przekierowań ze strony sklepu NVIDIA do witryny internetowej internetowego sprzedawcy detalicznego, które miały na celu dokonanie zakupu.
Nvuserpreflang

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres jednego roku).

Własne (NVIDIA) Zapamiętuje preferowany region na większości stron internetowych NVIDIA.
gfn-locale

Sesyjne pliki cookie

Własne (NVIDIA) Zapamiętuje preferowany region podczas odwiedzania sekcji GeForce NOW witryny internetowej NVIDIA.com
nv.nvidmData

Stały plik cookie (wygasa po 20 minutach braku aktywności użytkownika).

Własne (NVIDIA) Przechowuje informacje o sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy użytkownik loguje się po raz pierwszy i jest usuwany, gdy użytkownik się wylogowuje.
nv.nvidmNoissesPers
ist

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres 3 miesięcy).

Własne (NVIDIA) Przechowuje informacje o sesji długoterminowej. Ten plik cookie jest tworzony, gdy użytkownik loguje się po raz pierwszy i jest usuwany, gdy użytkownik się wylogowuje.
accessToken

Sesyjne pliki cookie

Własne (NVIDIA) Zapisuje token używany w procesie realizacji transakcji.
Edge

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres 2 lat).

Zewnętrzne (NVIDIA) Pomaga w ocenie skuteczności kampanii i skuteczności treści. Ten plik cookie umożliwia oferowanie klientom odpowiednich produktów w oparciu o ich zachowanie w Sieci.
uid
di/dt
bt
uvc
ssc/psc/uvc
loc

Stały plik cookie (pozostaje aktywny przez okres jednego miesiąca).

Zewnętrzne (addthis.com )

Umożliwia stronie addthis.com zbieranie danych zgodnie z ich polityką, dostępną pod adresem addthis.com/privacy). Te pliki cookie gromadzą informacje na temat Twojego sposobu korzystania z witryn internetowych NVIDIA. Firma addthis gromadzi te dane zbiorowo.

(UID) Unikalny identyfikator użytkownika generowany maszynowo.

(DI/DT) Konserwacyjne pliki cookie, które pomagają w zarządzaniu dezaktywacją innych plików cookie.

(BT) Modelowanie zainteresowań użytkownika.

(UVC) Mierzy ile razy udostępniony został dany element.

(SSC/PSC/UVC) Te pliki cookies są wykorzystywane w celu rejestrowania aktywności użytkownika w portalach społecznościowych.

_cs_id,

_cs_s,

_cs_vars,

_cs_ex,

_cs_c,

_cs_optout

_cs_vars jest sesyjnym plikiem cookie i wygasa po zakończeniu sesji.

_cs_s jest trwałym plikiem cookie i wygasa po 30 minutach.

_cs_ex jest trwałym plikiem cookie i wygasa po 30 dniach.

_cs_id, _cs_c, _cs_optout są trwałymi plikami cookie i wygasają po 13 miesiącach.

Zewnętrzne (NVIDIA)

_cs_id – plik cookie zawierający identyfikator użytkownika ContentSquare

_cs_s – plik cookie zawierający liczbę odsłon w ramach uruchomionej sesji dla rozwiązania ContentSquare

_cs_vars – plik cookie używany przez ContentSquare do rejestrowania zmiennych niestandardowych

_cs_ex – pliki cookie wykorzystywane przez ContentSquare do wykluczania niektórych użytkowników z pozyskiwania danych

_cs_c – pliki cookie wykorzystywane przez ContentSquare w celu zapisania zgody na śledzenie użytkownika

_cs_optout – pliki cookie wykorzystywane przez ContentSquare do wykluczania niektórych użytkowników z pozyskiwania danych

ContentSquare to rozwiązanie, które łączy dane użytkowania i częstotliwości w celu poprawy komfortu użytkowania witryn internetowych.

Tworzone statystyki są anonimowe.