Fortnite z RTX ON! Najpopularniejsza na świecie gra typu Battle Royale z obsługą ray tracingu, technik DLSS i Reflex

Fortnite, jedna z najpopularniejszych gier na świecie, już wkrótce stanie się szybsza, piękniejsza i jeszcze bardziej responsywna na platformie PC, dzięki dodaniu przełomowych technik NVIDIA. Oparte na ray tracingu efekty wizualne, techniki NVIDIA DLSS i NVIDIA Reflex oraz niestandardowa mapa RTX pojawią się w Fortnite w ramach wrześniowej aktualizacji, dzięki nowemu partnerstwu studia Epic Games i NVIDIA.

Wciągające efekty wizualne oparte na ray tracingu, napędzane rdzeniami RT układów GeForce RTX, radykalnie poprawiają wierność i szczegółowość wystylizowanego świata Fortnite. Wraz z zastosowaniem techniki NVIDIA DLSS ogromnie zwiększono wydajność dzięki rdzeniom Tensor, które występują wyłącznie w układach GPU GeForce RTX. Dodatkowo technika NVIDIA Reflex skraca czas potrzebny do wyświetlenia na monitorze Twoich działań, jak ruchy postaci, zwiększając szybkość reakcji.

Przyjrzyj się tym cechom w nowym zwiastunie Fortnite GeForce RTX poniżej i przejdź dalej, aby dowiedzieć się więcej.

 

Ray tracing w Fortnite na platformie GeForce RTX

Partnerstwo Epic Games i NVIDIA trwa od lat. W tym czasie in?ynierowie obu firm wspó?tworzyli prekursorskie techniki i funkcje, wprowadzone pó?niej do Unreal Engine, najpopularniejszego silnika gier w bran?y. Dzi?ki temu twórcy gier na ca?ym ?wiecie mog? szybko i ?atwo doda? t? w?a?nie technik? do swoich gier, czyni?c je lepszymi i pi?kniejszymi.

W 2018 roku wstrz?sn?li?my spo?eczno?ci? twórców gier prezentuj?c demo „Reflections”, pierwszy na ?wiecie materia? oparty na ray tracingu, który ku zaskoczeniu by? p?ynnie renderowany w czasie rzeczywistym, w wysokiej rozdzielczo?ci, z zastosowaniem ?wiatowej klasy odszumiania. A teraz zapewnimy obs?ug? ray tracingu we wszystkich trybach Fortnite, po wst?pnej prezentacji tej techniki w doskona?ych zwiastunach Fortnite studia Epic.

Efekty te b?d? dost?pne we wrze?niu w ramach nowej aktualizacji gry. Po jej zainstalowaniu pojawi si? kilka nowych funkcji opartych na ray tracingu w wersji PC Fortnite, w tym:

Odbicia oparte na ray tracingu: to ustawienie dodaje piękne, realistyczne i niezwykle dokładne odbicia na powierzchni wody i innych odpowiednio odbijających światło powierzchniach w Fortnite. Zobacz doskonale odbite szczegóły w grze, postaci, wrogów, efekty broni i nie tylko. Ciesz się ulepszonym oświetleniem, ponieważ źródła światła i inne rodzaje oświetlenia będą dokładnie odbijać się na pobliskich powierzchniach i obiektach, dzięki czemu gra będzie wyglądać jeszcze bardziej dynamicznie.

before

Cienie oparte na ray tracingu: przy włączonym ray tracingu dynamiczne cienie w Fortnite są znacznie udoskonalone, dzięki czemu mogą realistycznie rozpościerać się w całym pejzażu i odpowiednio rozmywają się wraz ze wzrostem odległości od źródła cienia. Na szczególną uwagę zasługuje zwiększona rozdzielczość cieni opartych na ray tracingu. Widać to wyraźnie w cieniach niewielkich detali, jak choćby cień rzucany przez siatkę ogrodzeniową. Co więcej, cienie oparte na ray tracingu są dynamicznie aktualizowane wraz ze zmianą pory dnia, z praktycznie nieskończoną precyzją.

before

Okluzja otoczenia oparta na ray tracingu: tam, gdzie stykają się przedmioty lub powierzchnie, światło jest przysłaniane, tworząc subtelne cienie. W grach to właśnie okluzja otoczenia (AO) jest kluczowa w oświetlaniu przyziemia obiektów i najmniejszych szczegółów. Dzięki ray tracingowi możemy uczynić cieniowanie AO o wiele dokładniejszym, jeszcze bardziej poprawiając wierność obrazu w Fortnite.

before

Globalne oświetlenie oparte na ray tracingu: mapy i światy Fortnite składają się z dynamicznie budowanych i niszczonych obiektów, uniemożliwiając interakcję wcześniej przygotowanego oświetlenia. Z tego względu jedynie światło nieba zapewnia otaczające światło w czasie rzeczywistym. Oparte na ray tracingu oświetlenie globalne dodaje dodatkowe odbijane światło, którego w innym przypadku nie można symulować w Fortnite.

before

NVIDIA DLSS: wyższa wydajność na układach GPU GeForce RTX

Układy GPU GeForce RTXnajszybsze na świecie, a w grach wykorzystujących technikę NVIDIA DLSS stają się jeszcze szybsze. DLSS wykorzystuje opartą na SI sieć neuronową z zakresu głębokiego uczenia oraz rdzenie Tensor, które występują wyłącznie na kartach graficznych GeForce RTX zwiększając częstotliwość generowania klatek przy jednoczesnym rysowaniu pięknej oprawy graficznej o krystalicznej ostrości.

 

W Fortnite technika NVIDIA DLSS zwiększa wydajność, pozwalając graczom korzystać z ray tracingu w wyższych rozdzielczościach i przy wyższych częstotliwościach generowania klatek na układach GPU GeForce RTX.

Pokazowa mapa RTX w Fortnite

Aby zaprezentować możliwości ray tracingu i techniki DLSS połączyliśmy siły z czołowymi twórcami Fortnite, aby stworzyć mapę RTX Treasure Run, dostępną w trybie kreatywnym. Na mapie tej gracze zrzucani są przy wejściu do muzeum, gdzie stają przed zadaniem zebrania różnych przedmiotów, mającym na celu wyeksponowanie efektów opartych na ray tracingu. Po drodze gracze przemierzają salę lustrzaną, średniowieczny zamek, dżunglę, wspinają się na gigantyczny posąg i przeszukują pomniejszone laboratorium naukowe, aby znaleźć ukryte skarby.

Na tej niestandardowej mapie gracze ścigają się, aby zebrać skarby szybciej niż pozostała (maksymalnie) trójka. Można też zrezygnować ze zbierania skarbów i z zachwytem podziwiać niesamowite pomieszczenia, widoki i sceny oparte na ray tracingu. Mapa RTX Treasure Run pojawi się wkrótce. Już niedługo więcej informacji na temat dostępności i sposobu rozgrywki. 

Mapa RTX Treasure Run w Fortnite została stworzona przez następujących twórców: Swiftor, Ckay, RELLIK, Zbird8596 i JeffVH94

NVIDIA Reflex: nowa technika obniża opóźnienia i zwiększa responsywność

 

Wspólnie ze studiem Epic pracowaliśmy nad dołączeniem do Fortnite naszego pakietu SDK NVIDIA Reflex, który odpowiada za niskie opóźnienia i pomaga silnikowi gry efektywnie przekazać zadania renderowania układowi GPU, redukując opóźnienia i zwiększając responsywność rozgrywki.

Zapoznaj się z naszym artykułem dotyczącym rozwiązania NVIDIA Reflex, aby jeszcze bardziej zredukować opóźnienia. Artykuł ten szczegółowo opisuje, w jaki sposób można to zrobić, od modyfikacji ustawień systemowych po zwiększenie częstotliwości generowania klatek, czy wymianę monitora i akcesoriów na zoptymalizowane pod kątem techniki NVIDIA Reflex.

Fortnite teraz z RTX ON!

NVIDIA to prekursor techniki ray tracingu czasu rzeczywistego w grach wideo. Wraz ze studiem Epic zaprezentowa?a j? po raz pierwszy w 2018 roku w prze?omowym demo „Reflections”. Teraz w ramach wspó?pracy zaoferujemy ray tracing i DLSS w Fortnite, fenomenie kulturowym anga?uj?cym ponad 350 milionów graczy.

Aby doceni? pe?ni? zalet ray tracingu w Fortnite prowad? rozgrywk? na platformie GeForce RTX. Nasze rdzenie RT, rdzenie Tensor, sterowniki Game Ready, techniki DLSS i Reflex oferuj? absolutny komfort rozgrywki w Fortnite, zapewniaj?c najwy?szy poziom szczegó?owo?ci w najwy?szych rozdzielczo?ciach oraz najwy?sze cz?stotliwo?ci generowania klatek.

Przygotuj si? na nadej?cie Fortnite z RTX we wrze?niu 2020 roku.

Aby dowiedzie? si? wi?cej na temat uk?adów GPU GeForce RTX, technik DLSS i Reflex oraz najlepszych wra?e? w grach opartych na ray tracingu – zobacz nasze pozosta?e artyku?y na stronie GeForce.com.