Bezpieczeństwo
Produktu

Firma NVIDIA poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa i stara się szybko oszacowywać i rozwiązywać związane z nim problemy. Gdy zgłaszane jest potencjalne naruszenie bezpieczeństwa, firma NVIDIA angażuje odpowiednie zasoby, aby dany problem przeanalizować, zweryfikować i podjąć odpowiednie działania mające na celu jego rozwiązanie.

Publiczny klucz PGP NVIDIA do komunikacji.

Aby zgłosić problem dotyczący bezpieczeństwa do zespołu NVIDIA PSIRT, zachęcamy do użycia następującego klucza PGP do bezpiecznej komunikacji pocztą elektroniczną. Możesz pobrać ten klucz lub skopiować i wkleić poniższy tekst.  

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGUpmNkBEAC5LU474vbb8tiKcChQ1uJa0boFA/TuxpiPXyrf8hf/gqE4+FQc
+EAfuhGs1adp8GXmh1SH2gMuPOCJgDweP7/7+l2Gj31cpBZd0glf1C0z0UWKSY7P
AAidweAMEyuKwDEbQJbQKWceXRSkcH+n6wKqGbcTlIHiL6gpyi+UvtjT7wCGsM/F
AK10/BQhgE+gL5Q7O4l3Vtvft88Wn2/gtqkXNGcxznz1najQ6+fRgVk9S6lyf38x
q8igldtSTu6Z0PbGagSpHVuEcrnpOG9uhV2ImsMOidk8/wjXyjksupAZsbSQ2BC4
Fw4zQoaizICSZgKvy/PsxQjp+gZ7SwMZRUaF0Rnx4JmZoK5toiSL8l2202dYw98/
JZasBrRw2/LqkKMfzLTwV+6rXAzLClUUwlZW49h2JKXkTOhYW2/fs0g545jAhc77
o2Ebtu19PJn1Q4ozbqW1cO9FAWQgeYEt1ZhZTjQwpwdnrkDWYK/+uZTpJXv0xjGk
/hikwAbBOzL5mtvXTAvSzdNf84B/oEXP4XGxsBDKl8vP8zUnRmz4hcYJ04tg75Ww
+KDBEXwviXL4XS5PAT7fa6xPcW8avjfkcmp82rLLWHKucNBTu1eo78zJ6zb9FfXL
OLAqm5lEmIZg6IBdF/XgQXOUqsmKT2TzaRj40AckP9vzPrlkWEJYOEpKWwARAQAB
tB9OVklESUEgUFNJUlQgPHBzaXJ0QG52aWRpYS5jb20+iQJXBBMBCABBFiEEu8n7
DXvWKHLiaysP0bPCnfmATPgFAmUpmNkCGwMFCQWkvKcFCwkIBwICIgIGFQoJCAsC
BBYCAwECHgcCF4AACgkQ0bPCnfmATPhlABAAr3aoniDwFLRrx+uBz2Q/jtma8leK
ihrF7Hl57RDFsgUmtrF1tIcHpGlYtvuEmAXG8pbE4Q9sO1MFIG1A9Kb+khHywd17
yqt1+doVV7ctYWoBiXwojNunFsO0QzpFpEKTHkVszCHK1Fx+GNerS78v6gvkwUe/
A5U4/SROuyzFn3+saDJJYTB3CyrN04ZGQtK4WI7lXMUnRb+AIn49D4aawavB7zRw
zwPO3B0cLl3Ggc1WVIcvyn3PFgb29RiLCUifsWZilHxKI7aWMuqlKjZ4UIc/r2Ow
wcHis4TAmlESfh5DCEnf6mjTUvUqooiqJ+P64Mrib0lH7/ZWpAenH9fEqLAW4MSB
ES9ZiWjyqCSGOjyzWc6zTDHnPBYq3QVB2UQxIEkyqrPrAx12yzIL7boMKRxjeV/g
IDVBcunamNjAVlswfBu10MP/LLovxD4jWHeGxMAPDW/Eka/9v1v945WveJEm+hHU
DuOpISwzrZz5rtPk3GaLhvgl4jqHgF3QwwTxnXY4KTmjuH7AS+WiPqGW6sCsumf8
3poW7+XYbTFpk7DW1eMlxfWgwgqElofrZ0MatGg0QwWduNNPQ8E/R9E376lrnrGH
Dpo0rsKHxxnoOzC9X2M8thUGi1N0WdN67HW33/AzGXDD8Y+SKboxkO3XcGSGPdBK
YcQWQDB0EKt+Osu5Ag0EZSmY2QEQANdbAavAqjmKd+7P9zX+sdVPQRD/0OLmnHlb
AO7m4tnp8QNXA4UehSUuBnxfAJ0wNxETW/BRvfU/P+9DtBh99M9K9pjz1qqS+3Fw
/A+kaP/gEbsBWSViXUeFzw8s4BM2nEeyv4h0JgRqXTyKSumhJVYWWdxpR35/vsbK
gZbOtuW9AIzVs5k+d5lb+KAnOwRK9PxVO24CHueYkv63WRXUCoT8VoiLV7POrYsT
8A4jSaz3q2TgswTKsuN2anyZygd7dsothuI4dLlkYLdpH39/D+UQmI66SUXSR46a
Tx2HUfq9CDBy7NgrdI3IFsa8G48i3tfouRbvp4P3FG1bALN1luG0Yr7RrarSKsd8
rqVHJize9hkJVo7KeEi4ncHLTS++JJoirarVOnky8V0BalHA6LaGH6PcPHAaxLcJ
wDhaGKRZUMYaqhosr+uZMr7u4DJdFAutJwmYJb4ZPHVoVyUZyXBCdLHcvXwRJPIU
RsgTIik2G82uLEx2RH6n9nNtE6JBRbmR7bmE323iBPR2IxmakQIpY5tdYnP3DZw6
LRpRwVb7A5yQajeFUNwKYz60D2v1WdUbAUQjkKqoIOcUDwa0Xi18FGacY/8KGWQ3
EB97MtUCmldSZDeH6URdtMZDLUJ6/RyrJLtE0gQwSDP6XxF9ZQV33fKXOTjuU9h7
xdVoh0hPABEBAAGJAjwEGAEIACYWIQS7yfsNe9YocuJrKw/Rs8Kd+YBM+AUCZSmY
2QIbDAUJBaS8pwAKCRDRs8Kd+YBM+I0VD/916F6fSSpzVljzQcBYoC35sYfvDLmO
N0C9uv35+vNrURUklsf9TQWNsxRLzZNnWV3z1l08vesEftavp84RaERpQZQqfPoP
vt7ayLQS1TnywfXrnx5w1Ar926Tnd9xVptnFIHNGeLvs1zwATacMhrVl3B2Vd/eL
0YGNXpFfE2iQUKW8u2J/zo87BMMHgbKz8OxJkHcl06+P0ssYYKGYoogIDinq1SfH
23S2pwNziMG+EcshP7M1glERaxRa9JiT4tUlfKuZ+YnVkm+9fQv8PiQbiqwexRZe
q2mqjHh5mhvlV6jDYdY/VhWrswveBu55SisyQ4UT/4TFEv8ovDGrMXovR71TU6aW
eeA3Ye+M1+kTlnSupZR+kIxuQ08YcQax6/xFUeNucbQ/BS2CsDJqXL8W45ohZ/F8
ybn7oN3GZ5JEr5E4s5AuhhrXxDBYkDNgN3S2RmBpTArzvcZg85Jbpla1tuq+zsRD
8gyfOp67tYP8OVNWgExEps9+c1sWUtf0f0ZpndbZ3qIDw+MJfSFp/JzabK54JttT
FP7g/ouuG/UakAjvXDtSZ90hrL5f2pVHJr7f+SGB+2WtZky4R1IqDv5IEJhgZSs5
c7jPgBAqoNQrS0azV9ekIKfy/nGUuIhdoqEybwY8CsgYmNuMyY8E0cFrrwjW+2yf
J13fe/MoPMJqyw==
=U4rN

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----