Bezpieczeństwo
Produktu

Firma NVIDIA poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa i stara się szybko oszacowywać i rozwiązywać związane z nim problemy. Gdy zgłaszane jest potencjalne naruszenie bezpieczeństwa, firma NVIDIA angażuje odpowiednie zasoby, aby dany problem przeanalizować, zweryfikować i podjąć odpowiednie działania mające na celu jego rozwiązanie.

Poniżej znajduje się lista opublikowanych Biuletynów i Powiadomień NVIDIA związanych z bezpieczeństwem. NVIDIA zaleca przestrzeganie wskazówek podanych w niniejszych biuletynach w odniesieniu do aktualizacji pakietów sterowników i oprogramowania lub stosowanie określonych środków zaradczych. Starsze biuletyny i powiadomienia związane z bezpieczeństwem (sprzed 2018 roku) zostały przeniesione i można je znaleźć na stronie Archiwum biuletynów bezpieczeństwa.

W celu otrzymywania informacji o wstępnych wydaniach oraz istotnych poprawkach do Biuletynów bezpieczeństwa NVIDIA, zalecamy klientom subskrybowanie powiadomień.
Możesz zapisać się tutaj, aby otrzymywać powiadomienia pocztą elektroniczną.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej wyników wyszukiwania, włącznie z Biuletynami bezpieczeństwa.