Bezpieczeństwo
produktu

Firma NVIDIA poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa i stara się szybko oszacowywać i rozwiązywać związane z nim problemy. Gdy zgłaszane jest potencjalne naruszenie bezpieczeństwa, firma NVIDIA angażuje odpowiednie zasoby, aby dany problem przeanalizować, zweryfikować i podjąć odpowiednie działania mające na celu jego rozwiązanie.

Poniżej znajduje się lista opublikowanych biuletynów związanych z bezpieczeństwem. Firma NVIDIA zaleca przestrzeganie wskazówek podanych w niniejszych biuletynach w odniesieniu do aktualizacji pakietów sterowników i oprogramowania oraz środków zaradczych.

Zaleca się, aby klienci subskrybowali powiadomienia o Biuletynach dotyczących bezpieczeństwa NVIDIA w celu otrzymywania informacji o wstępnych wydaniach oraz istotnych poprawkach do Biuletynów dotyczących bezpieczeństwa NVIDIA. Subskrypcję powiadomień możesz zamówić tutaj.

2020
ID biuletynu związanego z bezpieczeństwem Tytuł Potencjalny wpływ na bezpieczeństwo CVE Data publikacji Data Ostatniej Aktualizacji
5094 Security Bulletin: NVIDIA CUDA Toolkit - October 2020 Denial of service, code execution, or information disclosure.

CVE‑2020‑5991

10/29/2020 10/29/2020
5010 Security Bulletin: AMI Baseboard Management Controller (BMC) Firmware Vulnerabilities in NVIDIA DGX-1, DGX-2, and DGX A100 Servers - October 2020 Remote code execution, escalation of privileges, or information disclosure.

CVE‑2020‑11483, CVE‑2020‑11484, CVE‑2020‑11485, CVE‑2020‑11486, CVE‑2020‑11487, CVE‑2020‑11488, CVE‑2020‑11489, CVE‑2020‑11615, CVE‑2020‑11616

10/28/2020 11/3/2020
5076 Security Bulletin: NVIDIA GeForce Experience - October 2020 Denial of service, code execution, escalation of privileges, or information disclosure.

CVE‑2020‑5977, CVE‑2020‑5978, CVE‑2020‑5990

10/22/2020 10/28/2020
5076 Security Bulletin: NVIDIA GeForce Experience - October 2020 Denial of service, code execution, escalation of privileges, or information disclosure.

CVE‑2020‑5977, CVE‑2020‑5978, CVE‑2020‑5990

10/22/2020 10/28/2020
5075 Security Bulletin: NVIDIA GPU Display Driver - September 2020 Denial of service, code execution, escalation of privileges, or information disclosure.

CVE‑2020‑5979, CVE‑2020‑5980, CVE‑2020‑5981, CVE‑2020‑5982, CVE‑2020‑5983, CVE‑2020‑5984, CVE‑2020‑5985 CVE‑2020‑5986, CVE‑2020‑5987, CVE‑2020‑5988, CVE‑2020‑5989

9/30/2020 10/7/2020
5052 Security Bulletin: NVIDIA GeForce NOW - September 2020 Information disclosure

CVE-2020-5975, CVE-2020-5976

9/16/2020 9/16/2020
5044 Security Notice: NVIDIA Response to Cisco Talos Report - July 2020 NVIDIA products are not affected

CVE-2020-1032, CVE-2020-1036, CVE-2020-1040, CVE-2020-1041, CVE-2020-1042, CVE-2020-1043, CVE-2020-6100, CVE-2020-6101, CVE-2020-6102, CVE-2020-6103

7/16/2020 7/16/2020
5039 Security Bulletin: NVIDIA Jetson AGX Xavier, TX1, TX2, and Nano L4T - July 2020 Escalation of privileges

CVE‑2020‑5974

7/8/2020 7/8/2020
5038 Security Bulletin: NVIDIA GeForce Experience - July 2020 Denial of service, code execution, information disclosure

CVE‑2020‑5964

7/7/2020 7/7/2020
5031 Security Bulletin: NVIDIA GPU Display Driver - June 2020 Denial of service, escalation of privileges, code execution, information disclosure

CVE-2020-5962 CVE-2020-5963 CVE-2020-5964, CVE-2020-5965, CVE-2020-5966, CVE-2020-5967, CVE-2020-5968, CVE-2020-5969, CVE-2020-5970, CVE-2020-5971, CVE-2020-5972, CVE-2020-5973

6/24/2020 7/16/2020
5033 Security Notice: NVIDIA Response to Ripple20 - June 2020 NVIDIA products are not affected

CVE-2020-11896, CVE-2020-11897, CVE-2020-11898, CVE-2020-11899, CVE-2020-11900, CVE-2020-11901, CVE-2020-11902, CVE-2020-11903, CVE-2020-11904, CVE-2020-11905, CVE-2020-11906, CVE-2020-11907, CVE-2020-11908, CVE-2020-11909, CVE-2020-11910, CVE-2020-11911, CVE-2020-11912, CVE-2020-11913, CVE-2020-11914

6/22/2020 6/22/2020
4996 Security Bulletin: NVIDIA GPU Display Driver - February 2020 Denial of service, escalation of privileges, information disclosure

CVE-2020-5957, CVE-2020-5958, CVE-2020-5959, CVE-2020-5960, CVE-2020-5961

2/28/2020 5/5/2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013