Bezpieczeństwo
produktu

Firma NVIDIA poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa i stara się szybko oszacowywać i rozwiązywać związane z nim problemy. Gdy zgłaszane jest potencjalne naruszenie bezpieczeństwa, firma NVIDIA angażuje odpowiednie zasoby, aby dany problem przeanalizować, zweryfikować i podjąć odpowiednie działania mające na celu jego rozwiązanie.

Jeśli chcesz zgłosić problem dotyczący bezpieczeństwa, skorzystaj z poniższych punktów kontaktowych:

Problem

Kontakt lub źródło NVIDIA

W jaki sposób mogę zgłosić problem dotyczący bezpieczeństwa na stronie internetowej NVIDIA?

Wyślij wiadomość e-mail do zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo aplikacji

W jaki sposób mogę zgłosić potencjalną lukę w zabezpieczeniach produktu NVIDIA?

Partnerzy OEM powinni kontaktować się ze swoimi menedżerami programu. Firma NVIDIA zachęca do postępowania według strategii skoordynowanego ujawniania luk w zabezpieczeniach we współpracy z zespołem PSIRT (Product Security Incident Response Team). Potencjalne luki w zabezpieczeniach badacze ds. bezpieczeństwa, organizacje branżowe, organizacje rządowe i dostawcy mogą zgłaszać zespołowi NVIDIA PSIRT za pośrednictwem Formularza zgłoszeń dotyczących luk w zabezpieczeniach lub wysyłając zespołowi NVIDIA PSIRT* wiadomość e-mail.

Jak mogę przekazać opinię na temat produktu lub usługi NVIDIA?

Odwiedź stronę pomocy technicznej NVIDIA

Gdzie mogę uzyskać pomoc techniczną dotyczącą mojego produktu NVIDIA?

Odwiedź stronę pomocy technicznej NVIDIA

Gdzie znajdę informacje na temat aktualizacji zabezpieczeń produktów NVIDIA?

For information about NVIDIA Security Bulletins, see the Security Bulletin section of the PSIRT Policies page.

Jak mogę zgłosić przypadki podszywania się pod firmę NVIDIA przy użyciu wiadomości e-mail, witryny internetowej lub wyskakujących okienek?

Odwiedź stronę pomocy technicznej NVIDIA

Jak mogę zgłosić przypadki nadużycia lub niewłaściwego użycia produktu lub usługi NVIDIA do celów szkodliwych lub niezgodnych z prawem?

Odwiedź stronę pomocy technicznej NVIDIA

Jak mogę zgłosić przypadki piractwa komputerowego (kopiowanie, sprzedawania lub wykorzystywanie oprogramowania bez prawidłowej licencji)?

Odwiedź stronę pomocy technicznej NVIDIA