AV-SYNKRONISERING

Användning av en AV-mottagare med HDMI för video kan resultera i att ljud släpar efter video. Testa först att använda mottagarens inställningar för AV-synkronisering för att kalibrera. Om detta inte fungerar använder du skjutreglaget för AV-synkronisering i Inställningar (Settings)   > Enhetsinställningar (Device Preferences) > Bildskärm och ljud (Display & Sound) > Avancerade inställningar (Advanced settings) > Synkronisera ljud och video (Audio video sync) för att kalibrera för ljudfördröjning. Med skjutreglaget för AV-synkronisering kan du skjuta fram ljudet med 1 sekund (i små steg om 10 ms) för att synkronisera ljud och video.

Observera att detta verktyg endast är effektivt när SHIELD är ansluten till din AV-mottagare via HDMI (dvs. ljud/video via HDMI), det är inte tänkt att användas när ett headset är anslutet till en SHIELD-styrenhet/SHIELD-fjärrkontroll eller Bluetooth-ljudenhet.

Om videon släpar efter ljud (dvs. ljud ligger framför video) använder du din AV-mottagares inställningar för att fördröja ljudet.

JUSTERA FÖR ÖVERSKANNING

På TV-apparater som inte har egna överskanningsinställningar använder du den här inställningen för att justera bildstorleken så att den passar skärmen.

Gå till Inställningar (Settings)   > Enhetsinställningar (Device Preferences) > Bildskärm och ljud (Display & Sound) Avancerade inställningar (Advanced Settings) > Justera för överskanning (Adjust for overscan) om du vill ändra storlek på bilden på TV:n eller bildskärmen. Använd UPP och NER på d-pad för att maximera bilden på TV:n. Se till att de gröna trianglarna är helt synliga för att undvika överskanning.